AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

Strona główna


INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Relacja
z WZD OW


Warszawskie
Dni Techniki


Spotkanie
Wigilijne
OW SIMP

2017

11. grudnia odbyło się doroczne spotkanie Zarządu z prezesami Kół, Sekcji i Towarzystw Oddziału Warszawskiego a następnie odbyło się koleżeńskie spotkanie świąteczne.


Krótka relacja ze zdjęciami znajduje się w zakładce Spotkanie Wigilijne OW SIMP.

7. grudnia w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień w ogólnopolskim konkursie SIMP na najlepsze prace dyplomowe wyższych szkół technicznych.
W gali wziął udział kol. D. Raczkowski oraz kol. W. Krzymień (członek Komisji Konkursowej). Podczas Gali wręczono także nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace tegorocznym absolwentom technicznych szkół średnich.

25. listopada Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia zorganizowało w restauracji "U ARTURA" w Zielonce VI Bal Inżynierski dla członków i sympatyków OW SIMP.
Prezesowi Koła, kol. inż. Michałowi Hilczerowi składamy podziękowania za inicjatywę i wspaniałą organizację!

24. listopada w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej Biuro Edukacji Urzędu M.St. Warszawy zorganizowało I Warszawski Kongres "Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy". Oddział Warszawski SIMP reprezentował kol. D. Raczkowski.

24. listopada na Zamku Królewskim odbyła się XV Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki, na którą został zaproszony prezes OW kol. D. Raczkowski z małżonką. Gala zorganizowana pod patronatem honorowym Marszałka Senatu i Wicepremiera-Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmowała wręczenie nagród i wyróżnień Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, Pereł Honorowych i nagród "Progress 2017".

W dniach 16. i 17. listopada w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych", której głównymi organizatorami byli: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz OW SIMP.
W konferencji uczestniczyło ok. 250 osób reprezentujących najważniejsze jednostki naukowo-techniczne w kraju i za granicą oraz liczni przedstawiciele służb mundurowych, zainteresowanych problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. W konferencji uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu p. Sebastian Skuza oraz doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier Paweł Rochala.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. inż. J. Szmidt - JM Rektor Politechniki Warszawskiej.

Konferencję poprowadził przewodniczący komitetu organizacyjnego Konferencji, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. A. Baryłka - gratulujemy !
Więcej o konferencji na stronie www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl .

15. listopada na strzelnicy Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia odbyły sie zawody dla członków SIMP w strzelaniu z pistoletu i karabinka sportowego kal 5.6 o puchar ufundowany przez prezes FSNT NOT p. Ewę Mańkiewicz-Cudny.
Nagrodzeni (od lewej) kol.: kol. K. Niczyporuk, M. Raczkowska, E. Kowalczyk, prezes FSNT NOT p. E. Mańkiewicz-Cudny, zwyciężca mini-zawodów K. Liszka, R. Duda i nasza instruktorka p. M. Misztal.
Organizatorom i p. Prezes serdecznie dziękujemy !

15. listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej zorganizowane z okazji obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej. Na uroczystości, na którą został zaproszony prezes OW kol. D. Raczkowski, nadano godność Doktora HC prof. Andrzejowi Nowakowi oraz wręczono nagrodę Naukową PW i medale KEN a także promocje doktorskie i habilitacyjne.

14. listopada w Sali Balowej Domu Technika NOT odbyła się gala konkursu im. St. Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2017" organizowanego przez FSNT NOT i ZUT Rady Stołecznej NOT.
Jednym z laureatów został zespół z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, którego dyrektorem jest kol. prof. T. Babul. W gali wzięli udział kol. D. Raczkowski oraz zaproszeni koledzy z OW SIMP.

14. listopada podczas Międzynarodowych Targów Industry Week w Ptak Warsaw EXPO odbyła się Konferencja Naukowo-Technicznej "MODERN INDUSTRY - nowe technologie w przemyśle". Organizator konferencji Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa serdecznie dziękuje uczestnikom konferencji oraz zaprasza do zapoznania się z całą fotorelacją z konferencji.
Rada Naukowa oraz Komitet Organizacyjny konferencji serdecznie gratuluje wyróżnionym firmom i jednostkom naukowym:
- Instytutowi Wysokich Ciśnień PAN za opracowanie technologii generowania struktur nanokrystalicznych w metalach i stopach metali.
- InPhoTech Sp. z o.o. za innowacje w fotonice.
- Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej oraz spółki spin-off Advanced Graphene Products za osiągnięcia w zakresie badań nad grafenem.
- CERTES Sp. z o.o. za innowacje w tworzeniu i zarządzaniu projektami.
- Wydawnictwa MaxMedia za wspieranie innowacji w polskiej gospodarce.
- Zarządu PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o. za promowanie nowoczesnych technologii w przemyśle.

Z dniem 31. października p. A. Wasilewska zakończyła pracę w naszym Oddziale.

W dniach 25.-26. października Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP uczestniczyło w 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Forum zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podczas Forum przedstawiciele CIR OW SIMP m. in. kol. W Modliborek, S. Staniszewski, Z. Lisowski, współpracująca ekspert ds. własności intelektualnej p. A. Żmijewska oraz dyrektor CIR OW SIMP kol. K. Niczyporuk odpowiadali na pytanie odwiedzających z zakresu nowych technologii, B+R oraz pozyskiwania środków na innowacje.

W strefie CIR OW SIMP gościł również producent polskich bezzałogowych statków powietrznych firma uAvionics Technology, która zaprezentowała swoje produkty m.in. płatowiec Barracuda oraz wielowirnikowiec Inspector.

W dniach 18.-20. października odbyły się VII Warszawskie Dni Techniki.
W programie było wiele imprez skierowanych nie tylko do młodzieży.

W środę (18.10.) w sali Domu Technika NOT odbyła się uroczysta inauguracja VII WDT - w programie były trzy interesujące prelekcje.
Bliższe informacje o programie można znaleźć na stronie Warszawskich Dni Techniki.

W dniach 17.-20. października na zaproszenie Rektora Technicznego Uniwersytetu Brzeskiego na Białorusi, w II Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej "Aktualne problemy badawcze urządzeń, materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym", uczestniczyli przedstawiciele Koła Oddziału Warszawskiego SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego: kol. dr inż. J. Obolewicz oraz kol. dr inż. A. Baryłka. Podczas wystąpień inauguracyjnych przedstawiciele Koła OW SIMP złożyli na ręce Pana prof. dr hab. inż. Siarheia Semianiuka (gospodarza konferencji) list z gratulacjami i podziękowaniami dla organizatorów konferencji.

Podczas konferencji zostały nawiązane liczne kontakty umożliwiające w przyszłości organizację ciekawych przedsięwzięć technicznych o zasięgu międzynarodowych wspólnie z kolegami z Białorusi, Rosji, Ukrainy.

17. października odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Stołecznej NOT. Kol. D. Raczkowski został wybrany do Zarządu a kol. L. Adamski został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Początek Roku Akademickiego jest zawsze uroczystym wydarzeniem dla Uczelni, jej wykładowców i studentów oraz zaproszonych gości. Kol. D. Raczkowski reprezentując nasze Stowarzyszenie, wziął udział w inauguracjach Roku Akademickiego 2017/2018:
- 2. października na Politechnice Warszawskiej,
- 4. października na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT,
- 6. października na Wydziale Mechanicznym WAT.
Także kol. A. Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP, reprezentował nasze Stowarzyszenie, biorąc udział w uroczystościach inauguracyjnych:
- 3. października na Wydziale Inżynierii Lądowej PW,
- 6. października na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
- 9. października na Wydziale Logistyki WAT.

29. września kol. D. Raczkowski wziął udział w obchodach jubileuszu 40-lecia FSNT NOT w Ciechanowie. Uroczystość odbyła się w Zajeździe "Tur" w Niestumiu. W jubileuszu udział wzięli m.in. wiceprezes ZG FSNT NOT, Prezydent Ciechanowa, Starosta, przedstawiciele TJO w Ciechanowie oraz zaproszeni goście.
W trakcie uroczystości wielu kolegów zostało wyróżnionych odznakami NOT oraz SIMP.

28. września na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyły się uroczystości związane z Dniem Budowlanych oraz XV-leciem powstania Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W uroczystości na zaproszenie przewodniczącego MOIIB p. Mieczysława Grodzkiego wzięli udział przedstawiciele OW SIMP: prezes D. Raczkowski oraz wiceprezes A. Baryłka.

22. września w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość 40-lecia działalności Oddziału Sieradzkiego SIMP. Zebraniu przewodniczył prezes Oddziału kol. Bogumił Duczmalewski. W trakcie spotkania wielu Kolegów zostało wyróżnionych odznakami oraz dyplomami SIMP.
W uroczystości wziął udział kol. D. Raczkowski, który wręczył Oddziałowi pamiątkowy medal oraz proporczyk OW SIMP.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów !

W dniach 21.-22. września na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Logistyka Lotnictwa 2017. Teoria i praktyka". W konferencji na zaproszenie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa pana prof. dr hab. Adama Radomyskiego uczestniczył wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. A. Baryłka.

21. września odbyło się spotkanie koleżeńskie członków Klubu Przyjaciół i byłych Pracowników FSO, któremu przewodniczył kol. Edward Pietrzak, prezes Klubu. W trakcie spotkania uczestnicy dzielili się swoimi wspomnieniami z lat pracy w FSO. W spotkaniu wziął udział prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski, który poinformował zebranych o kolejnych VII. Warszawskich Dniach Techniki.

13. września w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące programu "Żwirko i Wigura", który ma na celu wspieranie gałęzi bezzałogowych statków latających oraz innych systemów bezzałogowych. Za rozwój i koordynację programu odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. W spotkaniu brały udział jednostki rządowe, przedstawiciele branży i organizacje pozarządowe m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Instytut Lotnictwa oraz Urząd Dozoru Technicznego. W spotkaniu brał udział dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP kol. K. Niczyporuk.

W dniach 12.-15. września w ośrodku REWITA k. Zakopanego odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2017 "Inżynieria Bezpieczeństwa - Ochrona Przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń". W Konferencji na zaproszenie organizatorów: Wojskowej Akademii Technicznej, Komendy Głównej PSP, Agencji Mienia Wojskowego i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, udział wziął wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. dr inż. A. Baryłka, który podczas konferencji wygłosił dwa referaty naukowe dotyczące zagadnień inżynierii bezpieczeństwa.

4. września w Kijowie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), wybitny uczony w zakresie mikroelektroniki i optoelektroniki, a także przewodniczący Komitetu Honorowego wszystkich edycji Warszawskich Dni Techniki uhonorowany został najwyższym akademickim wyróżnieniem Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego - tytułem doktora honoris causa.
Uroczyste wręczenie dyplomu i togi doktorskiej KPI odbyło się w obecności senatu Politechniki Kijowskiej i zaproszonych gości. Prowadzący uroczystość prof. Michaiło Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej, podkreślił osiągnięcia prof. Jana Szmidta.
Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyróżnienia!

Uprzejmie informujemy, iż z powodu niewystarczającego zainteresowania Komitet Organizacyjny I Mazowieckich Dni Techniki podjął decyzję o ich odwołaniu.

9. września odbyło się ogólnopolskie szkolenie biegłych sądowych i rzeczoznawców pt. "Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych", zorganizowane przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Szkolenie poprowadzili: ssr Zbigniew Miczek - Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, st. asp. Jolanta Zawałeń - wykładowca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i mgr inż. Krzysztof Niczyporuk - dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.
Tu znajduje się fotorelacja ze szkolenia.

W sobotę 2. września odbyło się spotkanie pt. Zakończenie Sezonu Letniego, zorganizowane przez Koło OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Pomimo deszczowej pogody udało się w sympatycznym gronie zaproszonych Gości spędzić miłe popołudnie.
Podczas spotkania oprócz grilla, ogniska i pysznych przekąsek zostało zorganizowanych kilka ciekawych rozgrywek sportowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom za miłą zabawę i zapraszamy na kolejne spotkania.

1. września Oddział Warszawski SIMP rozpoczął realizację Projektu "Szkoła z polotem". Celem Projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie.
Koordynatorem Projektu jest kol. Krzysztof Niczyporuk.
Bliższe informacja o Projekcie w zakładce SZKOŁA Z POLOTEM.

1. września kol. Adam Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW spotkał się w Ministerstwie Obrony Narodowej z Panem Michałem Dworczykiem, Sekretarzem Stanu MON.
Na spotkaniu kol. A. Baryłka przedstawił Panu Ministrowi informacje dotyczące organizacji II. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropo-genicznych" organizowanej przez OW SIMP i Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz wręczył w imieniu organizatorów zaproszenie na konferencję.

8. sierpnia pożegnano na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie ś.p. Kol. mgr inż. Jana SALAMOŃCZYKA.
Kol. Jan Salamończyk wstąpił do SIMP w 1962 r. W latach 1988-2004 był Prezesem Oddziału Warszawskiego SIMP, a w latach 1994-2002 wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego SIMP. Był Członkiem Honorowym SIMP oraz Prezesem Honorowym OW SIMP.
W pogrzebie wzięli udział byli pracownicy FSO, Sejmu, koła myœliwskiego oraz Oddziału Warszawskiego SIMP. Mowę pożegnalną wygłosił Przewodniczący Klubu b. Pracowników i Przyjaciół FSO kol. Edward Pietrzak. OW SIMP wystawił poczet sztandarowy w składzie: E. Misterski, K. Niczyporuk oraz T. Turek.

W ostatnim tygodniu lipca na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego odbyły się Mistrzostwa Świata FAI modeli śmigłowców w dwóch konkurencjach: akrobacji wg zadanego programu (F3C) oraz w lotach freestylowych (F3N). W zespole organizatorów takich imprez oraz miłośnikiem sportu modelarskiego od lat jest kol. W. Krzymień, wiceprezes OW SIMP.
Szkoda, że wśród 16 państw biorących udział w Mistrzostwach zabrakło reprezentantów Polski.

24. lipca kol. kol. D. Raczkowski oraz J. Kowalski spotkali się z Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Panią Magdaleną Flis. Tematem spotkania była konferencja "Od pomysłu do sukcesu" organizowana w ramach I Mazowieckich Dni Techniki. Pani Dyrektor zadeklarowała współpracę Urzędu Marszałkowskiego z OW SIMP.

19. lipca w siedzibie Oddziału Warszawskiego SIMP odbyło się spotkanie kol. kol. D. Raczkowskiego i J. Kowalskiego z Panią Mieczysławą Nowotniak, Zastępcą Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Panią Magdaleną Cichostępską, Dyrektorem Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Tematem spotkania były VII. Warszawskie Dni Techniki organizowane w dniach 18. - 20. października br..

15. lipca kol. A. Baryłka, v-prezes ds. naukowych OW SIMP, na zaproszenie Pana Prezesa Janusza Borkowskiego (głównego organizatora) wziął udział w pikniku plenerowym połączonym z uroczystym odsłonięciem pomnika upamiętniającego Kujawskich Obrońców Ojczyzny.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Redecz Krukowy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz województwa kujawsko-pomorskiego oraz ponad 1000 uczestników reprezentujących lokalną społeczność.

Podczas spotkania można było zwiedzić muzeum i zapoznać się z historią urządzeń, maszyn i pojazdów z minionych lat.

5. lipca odbyło się przedwakacyjne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konferencji Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.
Zespół organizacyjny zakończył układanie planu przebiegu konferencji.

Miło nam poinformować, że w tym roku zostało zgłoszonych 69 artykułów naukowych z 10 jednostek z kraju i z zagranicy.

W dniu 21. czerwca odbył się pogrzeb kol. Władysława Szajkowskiego, który był m.in. inicjatorem i założycielem pierwszego koła SIMP Juniorów przy Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

W dniach 6.- 9. czerwca 2017 r. odbyły się w Poznaniu targi ITM Polska: Innowacje, Technologie, Maszyny. W targach uczestniczyli v-prezes Koła Mazowieckiego kol. W. Modliborek, redaktor czasopisma naukowo-technicznego RZECZOZNAWCA kol. M. Koralnik oraz dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa kol. K. Niczyporuk.Dzień Mechanika'2017 - główna impreza odbyła się już tradycyjnie w Poznaniu w sali na terenie Targów Poznańskich w dn. 7. czerwca.
Referat okolicznościowy o działalności Patrona SIMP w 2017 r. prof. Janusza Tymowskiego wygłosił kol. Piotr Janicki, Prezes SIMP. Tematem widącej prezentacji był napęd elektryczny pojazdów drogowych.
Spotkanie od lat jest okazją do wręczenia nagród i wyróżnień, w tym roku jubileuszowej X. edycji, Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2016 roku" wraz z krótkimi prezentacjami najlepszych prac.
W uroczystości z OW SIMP uczestniczyli Koledzy: D. Raczkowski (prezes OW), K. Niczyporuk (dyrektor CIR) oraz T. Babul (dyrektor IMP i jeden z laureatów konkursu).

FSNT NOT uroczyście zakończyła jubileuszową X edycję konkursu "Młody Innowator". Wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dniu 5. czerwca. W uroczystości wziął udział kol. D. Raczkowski, któremu jako jurorowi podziękowania złożyli m. in. posłowie: do Parlamentu Europejskiego p. Stanisław Ożóg i do Sejmu RP p. Mieczysław Miazga oraz najmłodsi - laureaci konkursu:


31. maja na Wydziale Inżynierii Produkcji PW odbyło się I. Mazowieckie Seminarium Spawalnicze. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Zarządu OW SIMP kol. D. Raczkowski, kol. R. Niwiński i kol. A. Baryłka oraz dyrektor CIR kol. K. Niczyporuk.
W czasie Seminarium, któremu towarzyszyła wystawa sprzętu spawalniczego oraz pokazy spawania, zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spawalnictwa.

21. maja Koło OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, zorganizowało rodzinne ognisko dla swoich członków oraz sympatyków. Ognisko, w którym wzięło udział ponad 30 gości, w tym Koledzy z Koła Mazowieckiego oraz Koła przy Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, odbyło się w parku na Młocinach.
Na imprezie nie zabrakło również rozmaitych rozgrywek sportowych a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Koło OW SIMP przy CRB składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom rodzinnego ogniska za obecność i miło spędzony czas.

11. maja dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP kol. K. Niczyporuk uczestniczył w konferencji pt. "Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w przemyśle?".
Konferencję zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

10. maja kol. D. Raczkowski spotkał się z Panem Robertem Matrackim, Prezesem Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia. Tematem spotkania był udział Sekcji w VII. Warszawskich Dniach Techniki.

Kol. K. Jankowski (członek Zarządu OW SIMP) oraz K. Niczyporuk (dyrektor CIR OW SIMP) uczestniczyli w XV. Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych. Nasi Koledzy zostali również powołani do Komisji Uchwał i Wniosków.
Konferencja odbyła się w dniach 27.- 28. kwietnia w Częstochowie.


27. kwietnia w Centrum Nauki Kopernik odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 90-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. W uroczystości udział wzięli m.in. Prezes ZG NOT kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes ZG SIMP kol. Piotr Janicki, Sekretarz Generalny ZG SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki oraz Prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski.
Podczas uroczystości dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członek OW SIMP, członek ZG SIMP, kol. Tomasz Babul został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Serdecznie gratulujemy!

25. kwietnia kol. D. Raczkowski spotkał się z Prezes Urzędu Patentowego RP Panią dr Alicją Adamczak. Tematem spotkania był udział UP RP w organizacji konferencji naukowo-techniczej podczas I. Mazowieckich Dni Techniki.

13. kwietnia nasi koledzy z Koła OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego kol. mgr inż. Bogumił Krawieczyński oraz kol. dr inż. Adam Baryłka uzyskali kolejny tytuł zawodowy: magistra inżyniera architekta.
Promotorem prac dyplomowych był Pan doc. dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski.

Nowo upieczeni architekci: (od lewej) Bogumił Krawieczyński, Patryk Żebrowski, Emanuela Jankowska oraz Adam Baryłka.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!

4. kwietnia w sali "C" Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie informacyjno-dyskusyjne Członków Oddziału Warszawskiego SIMP.
Celem spotkania było poinformowanie przybyłych Członków o inicjatywach i działaniach Zarządu OW oraz dyskusja nad nowymi inicjatywami mających integrować nasze środowisko - inżynierów i techników mechaników.
Więcej informacji wraz ze zdjęciami w zakładce: Spotkanie informacyjne Członków OW.

W marcu 2017 na dorocznym posiedzeniu Komisja Wiropłatowa Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) postanowiła przyznać Złoty Medal Wiropłatowy 2017 Polakowi kol. Ryszardowi Witkowskiemu.
Dotychczas wyróżnienie to otrzymało 14 osób. Gold Rotorcraft Medal jest przyznawany w uznaniu wkładu wniesionego w rozwój oraz popularyzację wiropłatów, w szczególności w sporcie.
Kol. R. Witkowski jest znanym na świecie i cenionym pilotem-weteranem lotnictwa śmigłowcowego oraz wieloletnim członkiem Koła SIMP przy Instytucie Lotnictwa.
Serdecznie gratulujemy!

27. marca odbyło sie zebranie Zarządu OW SIMP, na którym m.in. przyjęto rezygnację kol. R. Niwińskiego z funkcji Sekretarza OW. Na Sekretarza OW został powołany kol. K. Jankowski.

25. marca przedstawiciele OW SIMP na zaproszenie Koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. P. Soroki uczestniczyli w XXIV. jubileuszu powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Uroczystość została zorganizowana w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

W czasie spotkania zostały wręczone honorowe wyróżnienia "Bene Meritus pro Industria Poloniae" (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu), które otrzymał m. in. Prezes ZG SIMP kol. P. Janicki.
W spotkaniu brali udział również przedstawiciele największych przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego i cywilnego oraz przedstawiciele władz państwowych m. in. marszałek-senior Kornel Morawiecki.

W imieniu OW SIMP Prezes kol. D. Raczkowski przyjął propozycję współpracy przy tworzeniu nowego czasopisma naukowo-technicznego "RZECZOZNAWCA".
Opis zakresu tematycznego oraz aktualności związane z tworzeniem czasopisma znajdują na stronie: www.i-rzeczoznawca.pl .
Osoby zainteresowane włączeniem się do prac związanych z tworzeniem nowego czasopisma proszone są o bezpośredni kontakt z Redaktorem Naczelnym kol. K. Niczyporukiem.

23. i 24. marca w Płocku odbył się X. Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny. Uczniowie Technikum nr 9 Lotniczego a zarazem członkowie Młodzieżowego Koła SIMP kol. Grzegorz Muchla, Łukasz Czerniszewski i Hubert Kaczorowski zdobyli w klasyfikacji drużynowej I. miejsce.
Do finału zakwalifikowało się sześciu najlepszych uczestników konkursu - wśród nich znaleźli się Grzegorz i Łukasz. W rywalizacji indywidualnej Grzegorz Muchla zajął II. miejsce, a Łukasz Czerniszewski był VI.

      Kol. Łukasz Czerniszewski, Hubert Kaczorowski i Grzegorz Muchla.
Serdecznie gratulujemy !

24. marca kol. D. Raczkowski z ramienia ZG SIMP wziął udział w uroczystości wręczania odznaczeń państwowych przez Wojewodę Mazowieckiego. Wœród odznaczonych był nasz kolega z Radomia, Tadeusz Wojcieszek, który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Zarząd Główny FSNT NOT uchwałą z dn. 20. marca powołał ponownie kol. D. Raczkowskiego na Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT w kadencji 2017-2020.

W Zakopanym w dniach 16.-19. marca odbyło się VI. Sympozjum naukowo-techniczne "Nowe kierunki w technice - teoria i praktyka" organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną.

W sympozjum na zaproszenie organizatorów wzięli udział członkowie Koła SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego kol. J. Obolewicz oraz kol. A. Baryłka.

W dniach 7.- 9. marca odbyły się II. Targi Techniki Pakowania i Opakowań "Warsaw Pack 2017". Targi były okazją do spotkań przedstawicieli branży pakowań oraz klientów, w których uczestniczył także dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP kol. K. Niczyporuk.

6. marca kol. Robert Niwiński zrezygnował z funkcji Sekretarza Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP.

W dniach 3. i 4. marca w Zamku SIMP w Rydzynie koledzy E. Misterski oraz D. Raczkowski uczestniczyli w spotkaniu Zarządu Głównego z Członkami Honorowymi SIMP. Podczas spotkania odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone kol. Witoldowi Kaweckiemu oraz kol. Januszowi Baurskiemu.
Witold Kawecki (1931-2016) absolwent P. Gdańskiej i Wrocławskiej, pracował w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, był założycielem spółki Promag S.A., wieloletni Przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego i ZG SIMP. Był Także wieloletnim przewodniczącym społecznego komitetu odbudowy zamku w Rydzynie.
Janusz Baurski (1896-1956) absolwent Politechniki Warszawskiej, był przed wojną dyrektorem Fabryki Obrabiarek w Rzeszowie, pomagał prof. H. Mierzejewskiemu w organizowaniu SIMP (był skarbnikiem). Po wojnie został dyrektorem Fabryki Lokomotyw "Fablok" w Chrzanowie. Po 1950 r. został przeniesiony do Zakładów Mechanicznych w Elblągu, a następnie do Bytomia.

2. marca odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych". Podczas obrad Komitet Organizacyjny ustalił ogólny plan przebiegu konferencji oraz zostały przedstawione pierwsze zgłoszone tematy na listopadową Konferencję.

Do składu Komitetu Organizacyjnego dołączyła Pani Natalia Saletra, która poprowadzi sekretariat Konferencji.

Doroczna uroczystość wręczenia statuetek i wyróżnień "Złoty Inżynier 2016" - plebiscytu "Przeglądu Technicznego" miała miejsce 27. lutego w Domu Technika NOT.
Wśród wyróżnionych w kategorii "nauka" dyplom z rąk Pani Prezes FSNT NOT E. Mańkiewicz-Cudny odebrał kol. Adam Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP.

Pamiątkowe zdjęcie kol. A. Baryłki z kol. J. Salamończykiem - Prezesem Honorowym OW SIMP.
Drugim laureatem z Oddziału Warszawskiego SIMP, wyróżnionym w kategorii "innowacyjność" został kol. Marcin Sęk z Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego spółki ASmet w Regułach.
Gratulujemy !

22. lutego kol. D. Raczkowski z ramienia NOT uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach, a ponadto ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

10. lutego w Zielonce k/Warszawy odbył się V. Bal Inżynierski zorganizowany przez Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. W balu uczestniczyli członkowie Zarządu OW SIMP.Koledze M. Hilczerowi Zarząd OW SIMP składa serdeczne podziękowania za wspaniałą organizację balu.

W dniach 7. - 9. lutego z inicjatywy kol. A. Baryłki członkowie Koła OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego wzięli udział w Targach Poznańskich BUDMA 2017.

Podczas targów zostały nawiązane liczne kontakty z producentami wyrobów oraz linii technologiczno-produkcyjnych w celu poszerzenia wiedzy nt. produkcji nowoczesnych wyrobów. Koło zaprosiło również wystawców do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez OW SIMP.

W dniach 26. - 30. stycznia Koło SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zorganizowało dla swoich członków wyjazd na narty do Słowacji na szczyt Chopok (2024 mnpm).


27. stycznia odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT uroczystość z okazji 50-lecia pracy zawodowej i społecznej Prezesa FSNT NOT kol. Ewy Mańkiewicz-Cudny.

W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu działaczy oraz sympatyków FSNT NOT. Ze strony OW SIMP udział wziął kol. D. Raczkowski, który złożył Jubilatce serdeczne życzenia oraz wręczył skromny upominek.

Wsród zaproszonych byli m. in. (na zdjęciu od lewej) JM Rektor PW prof. J. Szmidt, Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. W. Wiśniowski a także b. Rektor PW prof. Wł. Kurnik i S. Radkowski.
Szanownej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia !

Z okazji jubileuszu 70. urodzin, 26. stycznia prezes OW wręczył kol. Jackowi Augustynowi dyplom okolicznoœciowy.
Gratulujemy i składamy najlepsze życzenia!

24. stycznia br. z inicjatywy kol. D. Raczkowskiego, prezesa OW SIMP, a także z-cy delegata woj. mazowieckiego do Rady Krajowej FSNT-NOT, odbyło się spotkanie przedstawicieli Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT z województwa mazowieckiego, reprezentujących Radom, Ostrołękę, Płock i Ciechanów.
Przedmiotem spotkania była propozycja zorganizowana Mazowieckich Dni Techniki.
Kol. D. Raczkowski poinformował, że inicjatywa taka zrodziła się w trakcie rozmów przeprowadzonych w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Rozmowy dotyczyły Warszawskich Dni Techniki, ale Marszałek Województwa był zainteresowany rozszerzeniem tej inicjatywy na całe województwo. Kol. Raczkowski zaproponował również, aby ewentualnym tematem takich Dni była innowacyjność.
Podczas dyskusji, w której koledzy z TJO poinformowali o podobnych działaniach podejmowanych w swoich regionach, m.in. od wielu lat Dni Techniki organizowane są w Radomiu. Ustalono, że w zainteresowanych TJO odbędą się spotkania i będzie przeanalizowana propozycja Dni, jak też przygotowane zostanš propozycje organizacyjne, które będą przesłane do OW SIMP do połowy lutego.

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW zorganizowało szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców SIMP oraz osób zainteresowanych tematyką wycen ruchomości (Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 - Wycena maszyn urzšdzeń i pojazdów).
Szkolenie odbyło się w sobotę 13. maja br.

17. stycznia prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski spotkał się z Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. J. Szmidtem. Tematem spotkania były przygotowania do VII. Warszawskich Dni Techniki.

16. stycznia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej kol. W. Krzymień został wybrany do Zarządu OW PTMTS oraz na delegata na Zjazd PTMTS, który odbędzie się w Supraślu w marcu br.

Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski uczestniczył w kilku spotkaniach dotyczących organizacji oraz udziału w VII. Warszawskich Dniach Techniki:
  4. stycznia odbyło się spotkanie z dziekanem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej prof. St. Kachelem.
  5. stycznia Prezes OW SIMP spotkał się z rzecznikiem prasowym firmy Arcelor Mittal Warszawa, panią E. Karpińską w celu omówienia możliwości zorganizowania zwiedzania huty,
 13. stycznia kol. D. Raczkowski rozmawiał z dziekanem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW prof. J. Frączkiem.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas Koledzy z OW SIMP - Stanisław Mączyński oraz Zbigniew Pytkowski.
Pogrzeb Stasia Mączyńskiego odbył się w sobotę, 7. stycznia w Pruszkowie.
Zbyszek Pytkowski został pochowany w Warszawie na Bródnie.
Kol. Zbyszek Pytkowski urodził się w 1927r. Pracował w Polskich Zakładach Optycznych jako tokarz i uczył się w Szkole Wawelberga i Gottwalda. Jako 17-letni harcerz Szarych Szeregów razem ze swoim bratem ps. „Jur” walczył w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu „Parasol”. Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską i jako członek SIMP pracował w Polskich Zakładach Optycznych. Był wyróżniony tytułem Honorowy Członek SIMP.
Kol. Stanisław Mączyński był Wieloletnim członkiem SIMP (od 1962 r.) pełnił między innymi funkcję członka Zarzšdu OW SIMP, członka Zarządu Towarzystwa Obrabiarek i Narzędzi. Odznaczony Honorową Złotą Odznakom NOT i SIMP.

Decyzją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej z grudnia 2016r. kol. dr inż. A. Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP, został powołany na Przewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Ponadto kol. A. Baryłka został także członkiem Rady Programowo-Naukowej czasopisma "Przegląd Techniczny" jako przedstawiciel SIMP.

Gratulujemy !

5. stycznia odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego II. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych". Spotkanie prowadził Przewodniczący KO, v-prezes ds. naukowych OW SIMP kol. A. Baryłka. Na spotkaniu został ustalony szczegółowy plan przebiegu Konferencji, która odbędzie się w dniach 16. i 17. listopada w Warszawskim Domu Technika NOT.

2. stycznia Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski złożył wizytę marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi. Prezes OW SIMP wręczył Panu Marszałkowi dyplom “Ambasador techniki – 2016” oraz medal 90-lecia SIMP.
Podczas spotkania Prezes OW SIMP przedstawił koncepcję organizacji I. Mazowieckich Dni Techniki pod patronatem Marszałka. Propozycja została przyjęta z zadowoleniem. Uzgodniono, że szczegóły zostaną ustalone w kontaktach roboczych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

2016

25. grudnia zmarł inż. Jerzy JASIUK - wieloletni dyrektor Muzeum Techniki NOT.
Przez 41 lat pełnił funkcję dyrektora tej placówki. Z Jego inicjatywy Muzeum otoczyło opieką obiekty poprzemysłowe, które stały się oddziałami terenowymi. Marzył by Muzeum Techniki stało się Narodowym Muzeum Techniki...
Inż. Jerzy Jasiuk był współzałożycielem Towarzystwa Kultury Technicznej oraz członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

21. grudnia w na zaproszenie Warszawskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o. i Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki Wokalnej we wspólnym kolędowaniu wziął udział v-prezes OW SIMP kol. A. Baryłka.


12. grudnia w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się coroczne spotkanie Świąteczne Zarządu OW SIMP z działaczami, członkami honorowymi i zaproszonymi gośćmi.
Przed spotkaniem odbyło się tradycyjne zebranie Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji OW podsumowujące roczną działalność. Zebranie poprowadził v-prezes OW kol. W. Krzymień. Na zebraniu omówiono sukcesy i problemy OW SIMP minionego roku.
Bliższe informacje znajdują się w zakładce Spotkanie wigilijne OW SIMP.

Z przyjemnością informujemy, iż na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym FSNT NOT w dn 12. grudnia zdecydowaną większością głosów na kolejną kadencję została wybrana dotychczasowa Pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.
Serdecznie gratulujemy!

90 lat SIMP. Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się 25. listopada w Warszawskim Domu Technika. Po powitaniu wszystkich gości prowadzący prof. J. Pilarczyk oddawał głos m.in. przedstawicielom Prezydenta RP, ministów Nauki i Edukacji oraz Prezes FSNT NOT. Następnie wręczono odznaki honorowe i wyróżnienia.

Wypełniona sala balowa WDT NOT. Referat o historii SIMP wygłosił Prezes SIMP kol. P. Janicki.


Przedstawiciele Oddziału Warszawskiego.


Odznakę Zasłużony Senior SIMP otrzymali m.in. nasi koledzy z OW: S. Pyś, Z. Święcki i T. Turek.
Odznakę im. H. Mierzejewskiego otrzymał v-prezes OW kol. W. Krzymień oraz kol. T. Babul.
Referat o historii SIMP i jego osiągnięciach wygłosił Prezes SIMP kol. P. Janicki.
Gala była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień za innowacyjne wdrożenia. Wśród nagrodzonych był rownież Instytut Mechaniki Precyzyjnej - nagrodę odebrał dyrektor kol. T. Babul.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

18. listopada w Warszawskim Domu Technika odbyła się Uroczystość Jubileuszu 150-lecia Przeglądu Technicznego. W jubileuszu najstarszej gazety inżynierskiej uczestniczyli przedstawiciele OW SIMP Koledzy: D. Raczkowski, T. Kurcyk, A. Baryłka, J. Rożek i J. Kowalski.
Podczas uroczystości nasz kolega J. Kowalski (dyrektor pionu informacyjnego OW) otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Gratulujemy!
Członkowie OW Kol. D. Raczkowski i J. Rożek składają życzenia Redaktor Naczelnej "PT" p. E. Mańkiewicz-Cudny.

Pani Prezes i Redaktorowi "PT" życzymy kolejnych 150 lat wspaniałej działalności !


Kol. J. Kowalski otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi.

17. listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość 70-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele OW SIMP: kol. D. Raczkowski oraz wiceprezes ds. naukowych kol. A. Baryłka.
Podczas Gali kol. Adam Baryłka został odznaczony najwyższą resortową odznaką honorową przyznaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka "Za zasługi dla Budownictwa".

Wspólne zdjęcie kol. kol. A. Baryłki i D. Raczkowskiego z p. Jerzym Gumińskim – Prezesem SITPMB.

15. listopada odbyło się zebranie przedstawicieli terenowych jednostek organizacyjnych FSNT NOT województwa mazowieckiego w celu wyboru delegata województwa mazowieckiego do Rady Krajowej na czteroletnią kadencję.
Jednym z kandydatów był kol. D. Raczkowski - w drodze głosowania został wybrany na zastępcę delegata do RK FSNT NOT. Gratulujemy!

9. listopada w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się zakończenie VI. Warszawskich Dni Techniki. Przewodniczący Komitetu Honorowego WDT Rektor PW prof. J. Szmidt oraz Prezes FSNT NOT Pani E. Mankiewicz-Cudny wręczyli dyplomy organizatorom w podziękowaniu za pomoc i organizację.

Prowadzący spotkanie kol. D. Raczkowski wręcza dyplomy prof. J. Szmidtowi i Pani E. Mańkiewicz-Cudny.
Więcej informacji i zdjęć z VI. WDT w zakładce "Galeria" na stronie www.dni-techniki.waw.pl

Na zebraniu w dn. 7. listopada Prezydium OW przyjęło rezygnację kol. E. Kowalczyk z pełnienia funkcji Dyrektora Ośrodka Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP.
Za dotychczasową działalność kol. E. Kowalczyk składamy podziękowania.

28. października w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły się obchody XX-lecia czasopisma "Polish Market" oraz Wielkiej Gali Pereł Polskiej Gospodarki. W imieniu Prezes FSNT-NOT pani Ewy Mańkiewicz-Cudny kol. D. Raczkowski wręczył Redaktor Naczelnej "Polish Market" pani Krystynie WoŸniak-Trzosek okolicznościowy upominek.

25. października odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT, podczas którego został zatwierdzony nowy Statut FSNT-NOT. Wśród wielu zmian w stosunku do starego Statutu z 1990 roku, zlikwidowano kadencyjność władz.
W posiedzeniu wziął udział kol. D. Raczkowski jako delegat województwa mazowieckiego.

Z udziałem Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Jana Szmidta, Prezesa Zarządu Przemysłowego Centrum Optyki dr Ryszarda Kardasza, dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT Bogusława Pijanowskiego, przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Stołecznego Biura Edukacji, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Sekretarza Generalnego FSNT-NOT Jacka Kubielskiego, odbyła się 19 bm. w Warszawskim Domu Technika NOT inauguracja VI. Warszawskich Dni Techniki
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP kol. D. Raczkowski.
Do młodzieży skierował swoje słowa JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. J. Szmidt.
W drugiej części uroczystej inauguracji zostały wygłoszone 3 referaty.
Więcej informacji o VI. WDT:   www.dni-techniki.waw.pl

13. października odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego II. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Przewodniczącym K.O. został dr inż. A. Baryłka (v-prezes OW SIMP). Komitet ustalił harmonogram działań oraz określił zadania dla poszczególnych członków.
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 15. grudnia br.
Więcej informacji o Konferencji:
www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/

Na początku października dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP kol. K. Niczyporuk uczestniczył w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków, (International Warsaw Invention Show IWIS 2016), która odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej.
Na wystawie zostały przedstawione wynalazki oraz innowacyjne usługi z różnych stron œwiata. Wiedzę z zakresu zagadnień patentowych można było pogłębić w trakcie seminarium prowadzonego przez doœwiadczonych pracowników Urzędu Patentowego RP.

W uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2016/17 Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczył kol. D. Raczkowski: 6. października na zaproszenie Dziekana dr hab. inż. Stanisława Kachela na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa, a 7. października na Wydziale Mechanicznym, którego Dziekanem jest dr hab. inż. Jerzy Małachowski.

Prezes Koła Mazowieckiego kol. K. Niczyporuk na początku października odwiedził zamek w Rydzynie - perłę architektury z XVII w., odbudowanego siłami członków SIMP.
Obsługa zamku zaprasza serdecznie wszystkich członków i sympatyków SIMP do zwiedzania zamku i parku, skorzystania z hotelu oraz skosztowania wyśmienitych dań serwowanych przez restaurację.
Zamek w Rydzynie - widok od strony parku.

5. października na zaproszenie Dziekana Wydziału Logistyki WAT prof. Juliana Maja, kol. D. Raczkowski oraz kol. A. Baryłka wzięli udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej.
Wykład inauguracyjny: Wpływ systemu przystosowania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa i obronność Polski w XXI. w.

30. września kol. D. Raczkowski na zaproszenie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta, uczestniczył w uroczystości inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017. Po powitaniu uczestników uroczystości i przemówieniu Rektora PW wręczono dyplomy dla nowych doktorów. Wykład inauguracyjny pt."Rola inżynierii w medycynie" wygłosił prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie w namiocie rozstawionym w patio.

19. września prezes koła OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego kol. A. Baryłka zorganizował dla swoich członków wizytę w fabryce Garbarnia Nadarzyn. Podczas wizyty zostały zaprezentowane nowoczesne linie technologiczne służące do garbowania skór wieprzowych. Uczestnicy zapoznali się kompletnym procesem garbowania od dostawy wyrobu do powstania gotowego produktu przeznaczonego do produkcji galanterii skórzanej.
Właściciel-junior kol. Malinowski oraz kol. A. Baryłka.

W dniach 13-16. września odbyła się w Zakopanym XXX. międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. EKOMILITARIS 2016 Inżynieria Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń.
Organizatorami Konferencji była Wojskowa Akademia Techniczna, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
Na zaproszenie organizatorów udział w konferencji wzięli przedstawiciele Koła OW SPIM przy CRB kol. dr inż. A. Baryłka oraz kol. dr inż. J. Obolewicz. Podczas sesji inauguracyjnej kol. A. Baryłka został wyróżniony honorową „złotą ciupagą” za aktywny udział w rozwój konferencji.

Przy lampce szampana zakończyło się w dn. 12. września posiedzenie Zarządu OW SIMP: z okazji jubileuszu Prezesa kol. D. Raczkowskiego odbyło się krótkie spotkanie towarzyskie z udziałem Koleżanek i Kolegów z OW SIMP.
Drogiemu Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów w podejmowanych działaniach!

Jak co roku we wrześniu, Koło Terenowe OW SIMP organizuje prelekcję o historii polskich jednostek wojskowych i wybitnych postaciach okresu II. wojny œwiatowej. Prelekcja płk dr hab. Juliusza Tyma nt.:
"gen. broni Stanisław Maczek - od batalionu szturmowego 1920 r. do I. Dywizji Pancernej 1945. Bitwa pod Falaise, wyzwalanie miast Francji i Holandii",
odbędzie się w środę, 28. września br. o godz. 17:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, w sali "C" na 5 piętrze.
Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!

2. września na zaproszenie organizatorów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiciel OW SIMP, wiceprezes ds. naukowych kol. A. Baryłka uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Mazowieckiego Dnia Budowlanych.

Koło OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zorganizowało już po raz trzeci szkolenie dla swoich członków w zakresie nurkowania. Po kursie odbyły się egzaminy na uzyskanie pierwszego stopnia nurkowania OWD.

Egzamin dla kursantów zakończył się sukcesem - wszystkim kolegom serdecznie gratulujemy.

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW organizuje szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców SIMP oraz osób zainteresowanych tematyką wycen ruchomości: Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 "WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW".
Szkolenie odbędzie się w sobotę 15. października w godz. 10.00-16.00.
Koszt szkolenia 500,- zł (brutto).
Szkolenie poprowadzą doœwiadczeni rzeczoznawcy i biegli sądowi, będący jednoczeœnie ekspertami Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.
Udział w szkoleniu umożliwia podjęcie współpracy z Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz zdobycie uprawnień rzeczoznawcy SIMP.
Zgłoszenia (tu do pobrania formularz zgłoszenia w formacie pdf) prosimy przesyłać na adres: cir@ow-simp.pl lub fax nr 22-827-02-44.
Więcej informacji pod nr tel.: 22-827-02-44, 691-088-597.

W końcu lipca odbyły się na włocławskim lotnisku Kruszyn Mistrzostwa Europy Modeli Śmigłowców zdalnie sterowanych w 2 konkurencjach (wg regulaminu FAI): akrobacja wg zadanego programu oraz tzw. freestyle.
Od lat wśród organizatorów zawodów modeli latających jest kol. W. Krzymień, v-prezes OW.
W przyszłym roku odbędą się tam Mistrzostwa Świata także w tych konkurencjach (F3C i F3N) - warto będzie zobaczyć umiejętności pilotażowe zawodników oraz możliwości akrobacyjne ich modeli.

W dniu 28. czerwca z okazji 90-lecia powstania SIMP odbyło się uroczyste spotkanie Sekretarza Generalnego SIMP kol. K. Łasiewickiego oraz prezesa OW SIMP kol. D. Raczkowskiego z Radą Naukową Wydziału Inżynierii Produkcji, na którym to wydziale w latach 20-tych ub. wieku rozpoczął swoją działalność naukową i stowarzyszeniową prof. Wacław Mierzejewski.

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie dyżurami rzeczoznawców, Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP informuje, iż przedłużony zostaje cykl dyżurów na druga połowę roku włączając w to okres wakacyjny.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ow-simp.pl/dyzury.html
Dyżury koordynuje kol. Krzysztof Niczyporuk.

W dniach 22. i 23. czerwca na Politechnice Białostockiej odbyła się I. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Aktualne problemy badawcze materiałów, technologii i organizacji w ujęciu transgranicznym. Na obrady konferencyjne został zaproszony wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. dr inż. A. Baryłka. Na konferencji zaprezentowano 60 referatów naukowych w tym 4 referaty wygłosili członkowie Koła OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego.

Uczestnicy Konferencji

W miejscowości Buczek k/Łodzi w dniu 10. czerwca odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z obchodami 80-lecia działalności Oddziału SIMP w Łodzi. W obchodach uczestniczył przedstawiciel OW SIMP kol. Adam Baryłka, wiceprezes ds. naukowych, który odczytał i wręczył prezesowi Oddziału Łódzkiego kol. Stanisławowi Sucharzewskiemu list gratulacyjny od Zarządu Oddziału Warszawskiego.
Kolegom z Oddziału Łódzkiego składamy także tą drogą najlepsze życzenia wielu sukcesów zawodowych!

W dniu 3. czerwca w Nieborowie odbyły się uroczystości związane z obchodami 40-lecia powstania Oddziału SIMP w Skierniewicach. W obchodach Oddział Warszawski reprezentował kol. Adam Baryłka, wiceprezes ds. naukowych, który odczytał list gratulacyjny przekazany przez Zarząd OW dla Oddziału Skierniewickiego SIMP na ręce prezesa, kol. Andrzeja Zarębskiego.
Kolegom z Oddziału Skierniewickiego składamy najlepsze życzenia wielu sukcesów zawodowych!

2. czerwca odbyło się zebranie Zarządu Głównego FSNT NOT. Tematem było omówienie programu posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT, która odbędzie się 27. czerwca oraz projekt nowego Statutu FSNT NOT. W zebraniu uczestniczył prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski, który został wybrany na wiceprzewodniczącego Prezydium Rady Krajowej FSNT NOT.

Kol. D. Raczkowski spotkał się z JM Rektorem PW prof. J. Szmidtem. Na spotkaniu, które odbyło się 16. maja, omówiono ramowy program VI. Warszawskich Dni Techniki planowanych na październik br.

W dniach 11.-13. maja br. odbyła się w Kielcach XIV. Konferencja Naukowo–Techniczna pt. Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy.
Organizatorami głównymi Konferencji była Politechnika Świętokrzyska oraz PZITB O. Kielecki. W Konferencji na zaproszenie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (współorganizatora Konferencji) uczestniczył wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. dr inż. Adam Baryłka.

27. kwietnia w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się I. Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo Granic Europy XXI Wieku". W konferencji uczestniczył przedstawiciel Oddziału Warszawskiego SIMP kol. Adam Baryłka.

Z inicjatywy kol. A. Baryłki, prezesa Koła SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zorganizowano w dniu 16. kwietnia szkolenie pt. "Zastosowanie dronów w budownictwie". Szkolenie odbyło się w siedzibie firmy Dron House w Piasecznie k/Warszawy. Po części teoretycznej odbyły się pokazy lotów bezzałogowych statków powietrznych w ośrodku szkoleniowym CS UAV Dron House w Solcu. Dodatkową atrakcją była możliwość pilotażu dronów przez uczestników szkolenia pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Zarząd OW SIMP reprezentowany był przez kol. E. Kowalczyk oraz kol. A. Baryłkę.

Uczestnicy szkolenia w CS UAV Dron House.

Członkowie OW SIMP kol. D. Raczkowski, T. Turek, R. Niwiński oraz E. Misterski wzięli udział w obchodach 23. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego. Uroczystość odbyła się 19. marca br. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.
Z tej okazji zostały wręczone honorowe wyróżnienia - medal Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu przyznany przez Kapitułę PLP i wręczone przez Prezesa prof. Pawła Sorokę otrzymał m. in. prof. gen. J. Lewitowicz i prof. J. Pilarczyk.

Zarząd OW SIMP na posiedzeniu w dn. 21.03. pozytywnie zaopiniował kandydaturę kol. Elżbiety Kowalczyk na Koordynatora OSiE.
Dyrektor OSiE kol. E. Nowicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji - za dotychczasową działalność kol. Edmundowi Nowickiemu składamy podziękowania.

W Płocku 17. i 18. marca odbył się IX. Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny. Uczeń a zarazem członek Koła Młodzieżowego SIMP przy Technikum nr 9 Lotniczym kol. Grzegorz Muchla zdobył 2. miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Gratulujemy!

Kol. G. Muchla (pierwszy z prawej) w finale Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego.

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP prowadzi bezpłatne konsultacje skierowane do konsumentów, przedsiębiorców oraz instytucji w zakresie technicznego doradztwa dotyczącego awarii, uszkodzeń i defektów w narzędziach, urządzeniach, maszynach oraz pojazdach.
Konsultacje mają na celu udzielenie informacji i porad odnośnie możliwości skorzystania z uprawnień rękojmi oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rzeczoznawcy dyżurować będą w siedzibie OW SIMP: Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, pok. 512 (V. piętro) w godzinach 16.30 - 18.00.
Dyżury będą odbywać się począwszy od kwietnia w każdą drugą środę miesiąca, czyli kolejno: 13. kwietnia, 11. maja, 8. czerwca itd.
W sprawie konsultacji i uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt: tel. 22 827 02 44 lub e-mail dyzur@ow-simp.pl

W dniach 17. - 20. marca w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym REWITA w Koœcielisku odbyło się V. Sympozjum Naukowe "Nowe kierunki w technice - teoria i praktyka". Sympozjum zostało zorganizowane przez Wojskową Akademię Techniczną przy współpracy z Warszawskim Centrum Postępu Technicznego oraz Mazowiecką Izbą Inżynierów Budownictwa. Na zaproszenie Wojskowej Akademii Technicznej w Sympozjum uczestniczył kol. A. Baryłka - wiceprezes ds. naukowych OW SIMP.

16. marca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo Pożarowe" zorganizowana przez firmę ARCHMEDIA. Podczas konferencji zostały zaprezentowane produkty zaproszonych firm. Do uczestnictwa w obradach konferencyjnych został zaproszony przedstawiciel OW SIMP kol. A. Baryłka.

14. marca odbyło się Sympozjum Naukowe "Zarządzanie projektami B-R na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w aspekcie osiągania zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP". Sympozjum zostało zorganizowane przez Akademię Obrony Narodowej Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Na zaproszenie AON w sympozjum uczestniczył przedstawiciel OW SIMP kol. dr inż. A. Baryłka - wiceprezes ds. naukowych.

12. i 13. marca w zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia z udziałem Członków Honorowych SIMP. Wybrano nowego Przewodniczącego Rady: został nim kol. prof. Jan Pilarczyk a członkiem prezydium nasz kolega z OW SIMP, kol. Tadeusz Młyńczak. Omówiono stan przygotowań do Sesji Jubileuszowej z okazji 90-lecia działalności SIMP. Sesja odbędzie się 28. czerwca br. w sali "A" Warszawskiego Domu Technika NOT. Przedstawiono także stan organizacyjny SIMP oraz wyniki finansowe za 2015 r.

W Warszawie 12. marca miała miejsce konferencja naukowa "Budownictwo jutra na przykładzie wybranych realizacji" zorganizowana przez ART. Media Technics. Podczas Konferencji przedstawiciele OW SIMP: kol. R. Niwiński (sekretarz) oraz kol. A. Baryłka (wiceprezes ds. naukowych) nawiązali liczne kontakty z wystawcami prezentującymi swoje wyroby oraz technologie związane z nowoczesną techniką.

Zarząd Główny SIMP powołał Kapitułę Członka Honorowego SIMP w składzie 11 członków a wœród nich kol. D. Raczkowskiego.
10. marca odbyło się w zamku SIMP w Rydzynie pierwsze posiedzenie Kapituły, na której wytypowano 11 kandydatów (spoœród 30) do tego wyróżnienia.

29. lutego w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość jubileuszu 80-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP.

Informacja o tym wydarzeniu oraz zdjęcia znajdują się w zakładce na stronie głównej " 80-lecie OW SIMP".

26. lutego w Sali Warszawskiej PKiN odbyło się podsumowanie XXV. Rankingu Stołecznych Liceów Ogólnokształcących oraz I. Rankingu Stołecznych Techników. Organizatorem wydarzenia, w którym wzięły udział władze Warszawy na czele z panią Prezydent miasta H. Gronkiewicz-Waltz, rektorzy warszawskich uczelni, dyrektor biura Biura Edukacji m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny m.st. Warszawy p. Małgorzata Żuber-Zielicz oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

            (fot. Perspektywy, K. Wojciewski)
W kategorii szkół technicznych I. miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1. Szkoła otrzymała także dyplom "Ambasadora Techniki", który dyrektorowi Szkoły panu Sławomirowi Kasprzakowi wręczył prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski.
W debacie, która odbyła się po uroczystości wręczenia wyróżnień nt. "Technologie przyszłości - edukacja dla nowych idei", jako panelista wziął udział dyrektor pionu informacyjnego OW SIMP kol. J. Kowalski.

28. stycznia w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie konsultacyjne Zarządu Głównego FSNT-NOT z prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Z uwagi na wczeœniej podjęte zobowiązania Zarządu SIMP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich reprezentował Prezes OW kol. D. RaczkowskiProwadząca spotkanie prezes FSNT-NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny, po przywitaniu, przekazała głos p. Wł. Hausnerowi, który przedstawił zadania jakie muszą podjąć Stowarzyszenia i Federacja, aby dostosować Statut FSNT-NOT i statuty SNT do przepisów znowelizowanej Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

18. stycznia odbyło się zebranie członków oraz Zarządu Koła Mazowieckiego związane ze sprawozdaniem z 2015 roku oraz podjęciem uchwał na 2016 rok.
Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze z żywymi dyskusjami dotyczącymi kierunku rozwoju Koła oraz OW SIMP. Część oficjalną otworzył Prezes Koła kol. K. Niczyporuk zdając sprawozdanie z działalności w 2015 r. natomiast zebraniu przewodniczył kol. K. Jankowski. Na zebraniu podjęto uchwały dotyczące:
- kontynuowania wspólnie z CIR organizacji cyklu spotkań "Forum Innowacji i Rzeczoznawstwa",
- czynnego udziału członków Koła w dyżurach rzeczoznawców w siedzibie Oddziału,
- wsparcia inicjatywy organizacji wyjazdu integracyjnego dla członków OW SIMP,
- wsparcia organizacji Warszawskich Dni Techniki.
Zebrania zakończyło się tradycyjnymi życzeniami przy lampce szampana.

15. stycznia odbyło się integracyjne Noworoczne Spotkanie Mediów w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Oddziału Warszawskiego SIMP: prezes kol. D. Raczkowski oraz wiceprezes ds. naukowych kol. A. Baryłka.

Warszawska Izba Gospodarcza wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów, przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Naczelną Organizacją Techniczną zorganizowała w dn. 15. stycznia naradę dotyczącą V. edycji Workshopu Europy Centralnej i Wschodniej, który odbędzie się w dniach 07.- 09.06.2016 r. na terenie Warsaw Expo w Nadarzynie, podczas targów China Homelife Show.
W spotkaniu wziął udział przedstawiciel OW SIMP wiceprezes ds. naukowych kol. A. Baryłka.

2015

14. grudnia na dorocznym spotkaniu w Domu Technika prezesi Kół, Sekcji i Towarzystw oraz prezydium OW SIMP omówili sukcesy i problemy minionego roku.
Wieczorem odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego kilku Kolegów zostało wyróżnionych za swoje osiągnięcia.

Z głebokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28. listopada 2015 r. zmarł w wieku 83 lat nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel śp. dr inż. Aleksander Kopeć, długoletni Przewodniczący Rady SIMP, Przewodniczący ZG SIMP, Prezes Honorowy SIMP i Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia.

25. listopada w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala kończąca tegoroczny konkurs "Laur Innowacyjności".
Nagrodę dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej odebrał dyrektor dr hab. inż. T. Babul.
Na początku konferencji kilku osobom wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP, przyznane przez Ministra Gospodarki.


Wśród wyróżnionych był nasz kolega, dr inż. W. Krzymień, v-prezes OW SIMP.

Koło SIMP w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia oraz Artur Świerżewski Galop Catering 21. listopada zorganizowało IV. Bal Inżynierski SIMP.
Stałą atrakcją bali jest stół wiejsko-myśliwski z potrawami z dziczyzny, przy którym spotykają się nie tylko inżynierowie i technicy.
Organizatorem imprez jest kol. M. Hilczer.

Z okazji jubileuszu 110-lecia Warszawskiego Domu Technika NOT 21. listopada odbył się uroczysty bal. Ze strony OW SIMP udział wzięli kol. kol. A, Baryłka, J. Kowalski, D. Raczkowski i J. Rożek.

W dniach 19. i 20. listopada w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się I. Ogólnopolska Konferencja "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych".
Konferencję zorganizował Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Głównym organizatorem i prowadzącym był kol. A. Baryłka. W konferencji udział wzięło ok 150 osób z całej Polski.
Z okazji Konferencji Prezydent RP Andrzej Duda przesłał list gratulacyjny:


W pierwszym dniu Konferencji 25 osób uczestniczyło w kursie szkoleniowym na uprawnienia energetyczne, które poprowadził dr inż. Jerzy Obolewicz z Politechniki Białostockiej, a zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP. Uczestnicy kursu mieli także możliwość zdania Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego przed Komisją nr 614.
Wieczorem uczestnicy Konferencji spotkali się na uroczystym bankiecie, podczas którego wręczono pamiątkowe dyplomy.

16. listopada Koło Mazowieckie oraz Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa zorganizowało "II. Forum Innowacji i Rzeczoznawstwa".
Na Forum zaprezentowano trzy prelekcje:
1. "Diagnostyka stanu technicznego i weryfikacja awarii silników spalinowych do zastosowań przemysłowych" - prelegentem był ekspert z branży przemysłowych agregatów prądotwórczych kol. Mateusz Cłapa.
2. "Wyceny na zlecenie firm leasingowych w praktyce i najczęściej spotykane zastrzeżenia do wycen" - prelegentami byli doświadczeni eksperci firmy leasingowej: pan Tomasz Koralnik oraz kol. Wojciech Modliborek.
3. "Nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w przemyśle" - prelegentem był przedstawiciel firmy OBERON 3D pan Robert Seehafer.

W dniach 21.- 23. października odbyły się jubileuszowe, V. Warszawskie Dni Techniki organizowane przez Oddział Warszawski SIMP. Dni rozpoczęły się sesją inauguracyjną w Warszawskim Domu Technika NOT.
Informacje o przebiegu WDT można znaleźć na stronie www.dni-techniki.waw.pl, a szereg zdjęć z imprez towarzyszących w zakładce "Galeria" .

W dniu 20. października w Domu Technika NOT w Radomiu odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 80-lecia Oddziału Radomskiego SIMP.
W uroczystości uczestniczył Wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. Adam Baryłka, który odczytał i przekazał na ręce Prezesa Oddziału Radomskiego SIMP list gratulacyjny od Zarządu OW SIMP.

19. października odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT konferencja naukowo-techniczna pt. "Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w ochronie i upowszechnianiu narodowego dziedzictwa materialnego". Na początku konferencji kilku kolegom wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznane przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.


Wśród wyróżnionych byli nasi koledzy: dr hab. inż. Wł. Adamski (PZL Mielec), dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. inż. W. Wiśniowski oraz Prezes OW SIMP D. Raczkowski.

14. października w Muzeum Niepodległości odbył się uroczysty wieczór "Zawsze chciałem walczyć o Polskę" poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Podczas uroczystości kilku osobom wręczono medale Jego Imienia przyznanych przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych.


Jednym z wyróżnionych, za działalność harcerską wśród młodzieży szkolnej w imię braterstwa i służby, został nasz kolega, Dyrektor Pionu Informacyjnego OW SIMP, harcmistrz Janusz Kowalski. Medal w imieniu Zarządu SWAP wręczył delegat do Kongresu Polonii Amerykańskiej Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w USA Polonia Technica prof. dr inż. Janusz Romański.

9. i 10. października w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP oraz posiedzenie Rady SIMP. Podczas zebrania ZG SIMP omawiano m.in. propozycje zmian w "Regulaminie nadawania odznak i wyróżnień SIMP", wniosku na odznakę Mierzejewskiego, projekt nowej strony internetowej SIMP, plan pracy na 2016 r., stan przygotowania do sesji jubileuszowej 90-lecie SIMP. W drugim dniu wybrano nowe Prezydium Rady SIMP na kadencję 2014-18, omówiono zakres wyróżnień wybitnych członków SIMP, zapoznano się z realizacją planu wpływów i wydatków ZG SIMP za I. półrocze 2015 r., omówiono wyniki finansowe działalności jednostek gospodarczych SIMP i wpływy od firm franchisingowych za dwa kwartały 2015 r. W obu posiedzeniach brał udział Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski.

9. października kol. D. Raczkowski wziął udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej.

7. października kol. D. Raczkowski uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej.

7. października kol. D. Raczkowski oraz Dyrektor Pionu Informacyjnego OW SIMP kol. J. Kowalski wzięli udział w konferencji z okazji jubileuszu 80-lecia miesięcznika "Gospodarka Wodna".
W imieniu Pani Prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny kol. D. Raczkowski wręczył Redaktor Naczelnej Pani Ewie Skupińskiej medal inż. Piotra Drzewieckiego.

1. października kol. D. Raczkowski wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Warszawskiej. Wykład inauguracyny pt. "Rola warszawskich wyższych uczelni w odbudowie suwerennej Polski" wygłosił prof. dr hab. Tomasz Nałęcz.

Tradycyjnie we wrześniu Koło Terenowe OW SIMP oraz Warszawski Dom Technika NOT zorganizowało 795. Forum Inżynierskie z cyklu "Kampania Polska 1939r.", którego tematem była "Obrona Helu - bilans poniesionych strat polskich, niemieckich i sowieckich". Prelegentem był p. płk. Juliusz Tym, wielki pasjonat i znawca historii zmagań Kampanii Polskiej 1939r., pracownik naukowy Akademii Obrony Narodowej. Spotkanie, które odbyło się 30. września poprowadził kol. T. Turek.

17. września odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej.
Spośród 23 prac zakwalifikowanych do ostatniego etapu po długich dyskusjach wybrano laureatów, którym dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystej gali SIMP.
Oddział Warszawski w tej Komisji reprezentuje kol. W. Krzymień.

Z dniem 1. września został powołany nowy zarząd Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 przy OW SIMP. Przewodniczącym został kol. Grzegorz Ługowski, zastępcą kol. Adam Baryłka a sekretarzem kol. Robert Niwiński.
Informacje nt. Komisji znajdują się na stronie www.ow-simp.pl/uprawnienia

Z żalem informujemy, że 28. sierpnia zmarł nasz Kolega mgr inż. Kazimierz Wawrzyniak - Członek Honorowy SIMP, były Sekretarz Generalny SIMP i NOT (2004-2008).
Pożegnanie odbędzie się w dn. 7. września o godz. 12:40 w kościele pw. św. Wincentego na cmentarzu bródnowskim w Warszawie.

28. sierpnia w Warszawskim Domu Technika odbyło się spotkanie kierownictwa Biura Edukacju m.st. Warszawy z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych.
W spotkaniu uczestniczył kol. D. Raczkowski, który poinformował zebranych o V. Warszawskich Dniach Techniki i zaprosił do wzięcia w nich udziału. Wszyscy dyrektorzy otrzymali plakat V. WDT.

28. sierpnia kol. Edward Pietrzak obchodził jubileusz swojego 80-lecia. Z tej okazji odbyło się spotkanie, na którym kol. D. Raczkowski wręczył Jubilatowi symboliczny upominek i złożył życzenia długich lat życia oraz dalszej aktywnej działalności w ramach OW SIMP.

W piątek, 31. lipca pożegnaliœmy kol. inż. Kazimierza Urbanka.
Urodził się w 1910 r. w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a później Politechniki Warszawskiej. Od 1947 r. był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), którego został Zasłużonym Seniorem. Aktywny w Sekcji Obróbki Plastycznej, a w ostatnich latach w Kole Seniorów. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i stowarzyszeniowymi, w tym m.in. Odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego.
W ostatniej drodze Kolegi K. Urbanka na stołecznych Powązkach towarzyszyli sekretarz generalny SIMP kol. K. Łasiewicki, prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski oraz prezes Koła Seniorów OW SIMP kol. St. Kraszewski.

22. lipca dyrektor TVP Warszawa p. Sławomir Majcher spotkał się z kol. D. Raczkowskim i kol. J Kowalskim. Tematem spotkania był udział TVP Warszawa w V. Warszawskich Dniach Techniki.

29. czerwca odbyło się w Warszawskim Domu Technika posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, na którym kol. D. Raczkowski przedstawiał propozycje zmian "Regulaminu nadawania odznak honorowych NOT" oraz regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony senior NOT".
Propozycje zostały przyjęte przez delegatów.

17. czerwca odbyła się konferencja Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji na temat "Nowoczesna instytucja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie".
18. czerwca odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego".
W obu konferencjach uczestniczył prezes OW SIMP.

10. czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich SIMP zorganizował IV. Dzień Mechanika. Wygłoszono dwa referaty: pierwszy poświęcony inż. Stanisławowi Olszewskiemu, współtwórcy metody spawania łukowego oraz drugi na temat osiągnięć w inżynierii spajania.
Na zakończenie wreczono nagrody i wyróżnienia laureatom VIII. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2014 r."
Wsród laureatów znalazły się trzy Instytuty z Warszawy:
  I. miejsce w kategorii Prace naukowo-badawcze otrzymał zespół Instytutu Lotnictwa za "Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej".
  I. miejsce w kategorii Osiągnięcie wdrożone w przemyśle za "Opracowanie i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do nieniszczącej kontroli twardości powierzchniowej łusek mosiężnych" otrzymał zespół z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
  Wyróżnienie w kategorii prace naukowo-badawcze za "Laboratoryjne stanowisko hamowania miniaturowego silnika odrzutowego do badań procesu spalania paliw lotniczych (MiniJETRig - Miniature Jet Engine Test Rig)" odebrał zespół Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
W IV. Dniu Technika udział wzięło wielu Kolegów z całego kraju.

29. maja Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP obchodził 50-lecie swojego istnienia. W uroczystościach uczestniczył prezes OW SIMP. Z okazji jubileuszu składamy najlepsze życzenia wielu sukcesów!

19. maja w biurze Oddziału odbyło się spotkanie kol. W. Krzymienia i D. Raczkowskigo z JM Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janem Szmidtem.
Tematem spotkania były jubileuszowe V. Warszawskie Dni Techniki.

18. maja rozpoczęła pracę w biurze naszego Oddziału Pani Aleksandra Wasilewska.

12. maja w Warszawskim Domu Technika odbyło się spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia z Prezesami Oddziałów SIMP.
Program spotkania obejmował:
- ocenę stanu organizacyjnego Stowarzyszenia,
- wyniki działalności ośrodków gospodarczych,
- stan przygotowań do IV. Dnia Mechanika (10. czerwca 2015 r., MTP w Poznaniu),
- informację o aktualnej sytuacji Zamku SIMP w Rydzynie.
Materiały ze spotkania są do wglądu w biurze OW u kol. D. Raczkowskiego.

3. maja kol. D. Raczkowski wziął udział w spotkaniu z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja.
23. kwietnia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z udziałem członków SIMP z prof. dr hab. Mirosławem Sułkiem, kierownikiem Instytutu Spraw Zagranicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem spotkania było "Miejsce Polski w Świecie".
Organizatorem spotkania był kol. D. Golański, przewodniczący Sekcji Spawalniczej OW SIMP.

22. kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Forum Rzeczoznawców, zorganizowane przez Koło Mazowieckie OW SIMP.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za uczestnictwo i interesującą dyskusję.
Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia, którymi wymienili się uczestnicy spotkania okażą się cenne i pożyteczne, zaś udział w Forum Rzeczoznawców będzie początkiem, nowych znajomości oraz pogłębianiem obecnych.
Dziękujemy prelegentom za interesujące prezentacje.
Zakres i przykłady poruszonych tematów był następujący:
1. Opinie techniczne.
Poruszono m. in. tematy związane z wykorzystaniem opinii rzeczoznawców i biegłych w sporach przedsądowych oraz postępowaniu sądowym.
2. Wyceny mienia ruchomego.
Poruszono m.in. tematy związane z wycenami nietypowych maszyn oraz rozwiązań prototypowych.
3. Szkody ubezpieczeniowe.
Omówiono m.in. temat oględzin wykonywanych przez rzeczoznawców, sporządzanych opinii oraz ich wpływ na wypłatę odszkodowania.
Kolejne Forum Rzeczoznawców planowane jest w drugiej połowie roku, szczegóły będą podane w terminie późniejszym.

21. kwietnia kol. D. Raczkowski spotkał się z dyrektorem TVP Technologie p. Wiesławem Łodzikowskim oraz dyrektorem technicznym TV POLSAT Bartoszem Paprockim. Tematem spotkania był udział ww. telewizji w V. Warszawskich Dniach Techniki.

16. kwietnia odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT uroczysta inauguracja obchodów jubileuszy ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników. Uroczystość otworzyła Prezes FSNT NOT, p. Ewa Mańkiewicz-Cudny. Po powitaniu zebranych wygłosiła referat pt. "Stowarzyszenia inżynierskie na tle historii powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej". Po oficjalnych wystąpieniach odbyło się spotkanie integracyjne uczestników imprezy. OW SIMP reprezentowali kol. D. Raczkowski i kol. J. Kowalski.

14. kwietnia kol. D. Raczkowski spotkał się z kierownictwem Przemysłowego Instytutu Motoryzacji celem omówienia zakresu udziału PIMot w V. Warszawskich Dniach Techniki.

10. kwietnia w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3. odbył się Wojewódzki Finał III. Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego. W imprezie uczestniczył Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski, jako jeden z patronów konkursu.

4. kwietnia kol. D. Raczkowski spotkał się z prof. dr hab. inż. J. Banaszkiem, dziekanem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tematem spotkania był udział MEiL w V. Warszawskich Dniach Techniki.

31. marca odbyło się spotkanie wiceprezesa ds. organizacyjnych, kol T. Turka z prezesami Kół, Sekcji i Towarzystw. Na spotkaniu poruszono bieżące sprawy organizacyjne oraz przedstawiono program obchodów 80-lecia OW SIMP.

Komitet Organizacyjny obchodów 80-lecia działalności Oddziału Warszawskiego SIMP spotkał się po raz kolejny w poniedziałek, 30. marca. Organizatorzy omówili na spotkaniu harmonogram działań oraz program sesji jubileuszowej.

26. marca na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Sekcja Spawalnicza zorganizowała odczyt "Zagadnienia katastrofy budowlanej". Odczyt wygłosił kol. A. Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP.

W dniach 14. - 21. marca w hali BGŻ Arena w Pruszkowie odbyły się II. Mistrzostwa Świata Modeli Latających w kategorii F3P, w których wzięło udział 54 zawodników z 16 krajów. Konkurencja polega na precyzyjnym wykonaniu programu akrobacji zdalnie sterowanymi modelami samolotów z napędem elektrycznym (masa modelu ok. 50 gramów). Mistrzostwa oraz oprawę uroczystości otwarcia i zakończenia zorganizował ArtBem - Bemowskie Centrum Kultury wspólnie z Aeroklubem RP. Jedną z osób od wielu lat uczestniczącą w przeprowadzeniu modelarskich zawodów międzynarodowych w Polsce jest kol. W. Krzymień, wiceprezes OW SIMP.

2. marca w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość związana z rozstrzygnięciem XXI. edycji konkursu "Złoty Inżynier", organizowanego przez Przegląd Techniczny. W tym roku nasi koledzy z OW SIMP: kol. A. Sajnaga, Prezes firmy ASmet, został Diamentowym Inżynierem, natomiast kol. W. Krzymień, adiunkt w Instytucie Lotnictwa, Srebrnym Inżynierem.


    Pamiątkowe zdjęcie kol. W. Krzymienia.

Serdecznie kolegom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze zawodowej.
Jednocześnie informujemy, że w ILot Złotym Inżynierem jest nasz kolega SIMPowiec, dyrektor Instytutu, prof. W. Wiśniowski.

W dniu 27. lutego w Wojskowej Akademii Techniczej odbyła się uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. PIOTROWI WOLAŃSKIEMU, wybitnemu uczonemu w zakresie technologii kosmicznych.


        Wspólne zdjęcie

W uroczystości uczestniczył Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski.

26. lutego Zarząd Główny SIMP powołał kol. D. Raczkowskiego na Przewodniczącego Komisji Odznak i Wyróżnień ZG SIMP w kadencji 2014-2018.

W dniu 24. lutego odbyło się zebranie Koła Mazowieckiego poświęcone organizacji cyklu spotkań tematycznych dotyczących zagadnień pracy rzeczoznawców oraz inżynierów.
Pierwsze spotkanie zatytułowane zostało: "Forum rzeczoznawców - aspekty prawne oraz praktyczne".
Spotkanie będzie podzielone na trzy części dotyczące praktyki w zakresie:
1. Opinii technicznych,
2. Wycen mienia ruchomego,
3. Szkód ubezpieczeniowych.
Forum odbędzie się w połowie kwietnia.
Zebranie prowadził Prezes Koła Mazowieckiego OW SIMP kol. K. Niczyporuk.

W dn. 16. lutego odbyło się spotkanie Komitetu organizacyjnego obchodów 80-lecia działalności Oddziału Warszawskiego SIMP. Podczas spotkania omówiono wstępnie program ramowy obchodów oraz tematykę sesji jubileuszowej.

W środę, 11. lutego, w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowana została realizacja programu pilotażowego "MOJA DROGA DO PATENTU". Pomysłodawcą i organizatorem programu był Oddział Warszawski SIMP. Program był skierowany do uczniów średnich szkół technicznych i obejmował serię spotkań i wykładów przybliżających problemy innowacyjności, patentów i ochrony praw autorskich. Spotkania pilotażowe odbywały się w dwóch stołecznych szkołach ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, przy ul. Włościańskiej oraz w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku - Technikum nr 9 Lotnicze, przy ul. Gładkiej.


    Spotkanie prowadził prezes OW SIMP, kol. D. Raczkowski

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w Programie. Wręczeniu zaświadczeń nadano uroczystą formę spotkania koleżeńskiego, właściwą dla ruchu stowarzyszeniowego.


    Zaświadczenie odbiera Ewelina Wójcicka z Technikum nr 9 Lotniczego

W uroczystości, obok licznego grona młodzieży, która przybyła wraz z opiekunkami kol. Anną Molską oraz kol. Katarzyną Szlomską, wzięli także udział prezes FSNT-NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady Warszawy p. Małgorzata Żuber-Zielicz, zastępca Dyrektora Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy p. Mieczysława Nowotniak, Sekretarz Generalny SIMP kol. K. Łasiewicki i prezes Warszawskiego Domu Technika NOT kol. J. Rożek.


    Wspólne zdjęcie uczestników spotkania.


5. lutego zastępca Prezydenta m.st. Warszawy spotkał się z delegacją w składzie: p. J. Kubielski - sekr. gen. NOT, p. R. Chałas - prezes Automobilklubu Polskiego, kol. E. Pietrzak - prezes Klubu Przyjaciół FSO i kol. D. Raczkowski - prezes OW SIMP. Spotkanie dotyczyło organizacji Muzeum Motoryzacji w Warszawie. Prezydent z zainteresowaniem wysłuchał argumentów naszej delegacji i obiecał zająć się tym tematem. W ciągu miesiąca należy spodziewać odpowiedzi.

2. lutego odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSN NOT w której uczestniczył Prezes OW kol. D. Raczkowski.
Na radzie omawiano m. in. nowelizację Statutu FSN NOT, opłaty organizacyjne i majątkowe wnoszone przez TJO w 2015r., budżet, a także sprawy związane z rocznicami NOT i organizacją 41. Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W poniedziałek 26.01. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Zarządu OW. Przyjęto plan pracy na I. półrocze 2015r. oraz omówiono stan finansów OW.

2014

W poniedziałek 15. grudnia 2013r. odbyło się doroczne spotkanie Świąteczne Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z działaczami, członkami honorowymi i zaproszonymi gośćmi.
Przed spotkaniem odbyło się zebranie Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji OW, na którym podsumowano roczną działalność.


Na zebraniu Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji OW.

Prezes OW kol. D. Raczkowski krótko omówił działania OW SIMP w mijajšcym 2014r. Przedstawił pozytywne opinie o IV. Warszawskich Dniach Techniki, wspomniał o trudnej sytuacji finansowej Oddziału oraz o podjętych nowych inicjatywach. Spotkanie było okazją do omówienia problemów i sukcesów Kół i Sekcji oraz poinformowaniu o planach na najbliższe miesiące.
Relacja ze spotkania na stronie "Spotkanie wigilijne OW SIMP".

Zarząd Główny SIMP na posiedzeniu w dniu 9. grudnia 2014 r. powołał na przewodniczących Komisji ZG SIMP w kadencji 2014 - 2018:
- Komisji ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych - kol. T. Babula,
- Komisji ds. Odznak i Wyróżnień - kol. D. Raczkowskiego.
Gratulujemy!

Zarząd OW pojął się organizowania specjalistycznych porad inżynierskich.
W myśl Statutu Stowarzyszenia chcielibyśmy umożliwić członkom i sympatykom OW wymianę wiedzy i doświadczenia poprzez doradztwo i konsultacje techniczne dotyczące innowacyjnych problemów.
Konsultacje we wstępnej fazie będą bezpłatne i mają mieć charakter krótkiego spotkania zainteresowanego (zainteresowanych) z kolegami - członkami OW SIMP - specjalistami w przedmiotowej dziedzinie.
Konsultacje nie mają na celu udzielania informacji nt. rutynowych działań lub wiedzy ogólnej. Zamiarem organizatorów jest możliwość udzielenia zainteresowanym specjalistycznych porad i opinii w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii w tym także porad dot. ochrony autorskiej.
Zainteresowanych konsultacjami prosimy o wypełnienie ankiety (do pobrania w formacie pdf lub formacie doc) i przesłania jej do biura OW: pocztą, pocztą elektroniczną na adres cdt@ow-simp.pl lub faxem 22 827 02 44. W możliwie krótkim czasie odpowiemy, czy będziemy w stanie udzielić stosownych porad i zaproponować kto z naszych kolegów lub koleżanek oraz kiedy będzie mógł udzielić konsultacji. Chcielibyśmy wesprzeć naszych członków i sympatyków w działaniach zawodowych, innowacyjnych i racjonalizatorskich. Jeśli przedmiotowy problem wymagałby zachowania poufności w celu zabezpieczenia praw autorskich zainteresowany może poprosić o podpisanie przez konsultanta (konsutantów) umowy o poufności (jej tekst będzie przesłany na życzenie zainteresowanego, wyrażone w ww. ankiecie).

Zespół Szkól Samochodowych i Licealnych nr 3. przy ul. Włościańskiej organizuje po raz kolejny Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny "MKM2015" dla technikum oraz "Młody Mechatronik 2015" dla gimnazjów.
Oddział Warszawski SiMP przyjął z zadowoleniem patronat nad konkursem, który powinien wejść na stałe do kalendarza imprez szkolnictwa zawodowego.

19 listopada kol. D. Raczkowski spotkał się z panią prezes Oddziału Warszawskiego SEP kol. Miłosławą Bożentowicz. Tematem spotkania była współpraca między oddziałami m.in. organizacja wspólnych wycieczek technicznych, współudział w organizacji Warszawskich Dni Techniki itd. Ustalono, że takie spotkania będą się odbywały systematycznie w miarę potrzeb.

5. listopada w Warszawskim Domu Technika NOT spotkali się organizatorzy IV. Warszawskich Dni Techniki. Prezes OW kol. D. Raczkowski podsumował przebieg imprez, podziękował wszystkim organizatorom za pracę i wyraził chęć organizacji w przyszłym roku kolejnych, jubileuszowych już, V. Warszawskich Dni Techiki. Organizatorzy jak i firmy uczestniczące w IV. WDT zostały uhonorowane dyplomem "Ambasadora Techniki" wręczone przez JM. Rektora Politechniki Warszawskiej prof. J. Szmidt oraz Prezesa FSNT-NOT p. Ewę Mańkiewicz-Cudny.

Koło Mazowieckie Oddziału Warszawskiego SIMP zaprasza na zebranie członków oraz kandydatów na członków Koła Mazowieckiego dnia 24.11.2014r. o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału Warszawskiego (ul. Czackiego 3/5 sala 512 piętro V).
Uprzejmie informujemy, iż jest aktualna ankieta (do pobrania w formacie pdf lub pliku word), która skierowana jest zarówno do aktualnych członków jak również osób chętnych do przystąpienia do struktur SIMP, w tym przyszłych kandydatów na rzeczoznawców.
Koło Mazowieckie OW SIMP informuje również, iż powstał profil Koła na Facebook'u pod linkiem:
https://www. facebook.com/KoloMazowieckie.OW.SIMP?fref=ts
Na profilu będą zamieszczane aktualne informacje o działaniach Koła Mazowieckiego OW SIMP.

22. października sesja inauguracyjna w Warszawskim Domu Technika NOT rozpoczęła IV. Warszawskie Dni Techniki. Sesję otworzył Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP kol. D. Raczkowski. Życzenia udanej imprezy i ciekawych spotkań z techniką przekazali uczestnikom Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i Prorektor P.W. prof. Krzysztof Lewenstein. Życzenia dla organizatorów i uczestników Dni przekazał także Mazowiecki Kurator Oświaty p. Karol Semik.


Wypełniona młodzieżą sala balowa Warszawskiego Domu Technika NOT

W sesji inauguracyjnej wzięli także udział dyrektorzy Instytutu Lotnictwa prof. Witold Wiśniowski i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dr hab. Tomasz Babul, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Stołecznego Biura Edukacji, WAT oraz sponsorów i partnerów wydarzenia.


Nasi goście

Na sesję przybyła licznie młodzież stołecznych szkół ponadgimnazjalnych - główny adresat Warszawskich Dni Techniki.
Tematami merytorycznymi tegorocznej sesji inauguracyjnej była technika laserowa, technika lotnicza oraz technika samochodowa.
Imprezą towarzyszącą IV. WDT są zawody I. stopnia (eliminacje szkolne) XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Aktualne informacje o IV. WDT na stronie www.dni-techniki.waw.pl .


Inauguracyjna sesja była okazją do wręczenia kol. S. Kraszewskiemu dyplomu i odznaki Honorowego członka SIMP przez kol. K. Łasiewickiego i kol. J. Salamończyka.


18. i 19. pażdziernika w Rydzynie obradował XXXIII. Walny Zjazd Delegatów SIMP. Zjazd przyjął sprawozdanie ustępującego Zarządu SIMP za minioną kadencję i wybrał nowe władze. Prezesem SIMP został wybrany kol. Piotr Janicki (Oddz. Poznań).
Oddział Warszawski w nowym Zarządzie Głównym reprezentować będzie kol. Tomasz Babul. Gratulujemy!Wspólne zdjęcie (od lewej): kol. T. Łaguna, J. Rożek, P. Janicki (Prezes SIMP), D. Raczkowski, W. Krzymień, J. Święcki i T. Babul.
Oddział Warszawski reprezentowali także kol. J. Salamończyk i kol. T. Młyńczak.


Zjazd przyjął szereg wniosków, dokonano kilka drobnych zmian w Statucie SIMP oraz przyjęto rezolucję dla Zarządu na nową kadencję.
Zjazd przyjął wniosek o nadanie 11 członkom godność Członka Honorowego - wśród nich jest nasz kolega z Oddziału Warszawskiego, kol. Stanisław Kraszewski. Gratulujemy!


Za działalność w minionej kadencji Oddział Warszawski został wyróżniony dyplomem wsród oddziałów o największej liczebności członków. Dyplom z rąk Prezesa SIMP kol. P. Janickiego odebrał kol. D. Raczkowski.Pamięć zmarłego Prezesa SIMP kol. A. Ciszewskiego uczczono odsłonięciem tablicy.


OW podjął się realizacji programu pilotażowego "MOJA DROGA DO PATENTU", skierowany do uczniów średnich szkół technicznych. Program obejmuje serię spotkań i wykładów przybliżających problemy innowacyjności, patentów i ochrony praw autorskich.

We wtorek 14. października odbyło się spotkanie delegatów OW na XXXIII. Walny Zjazd Delegatów, które odbędzie się w dniach 18.-19. bm. w Rydzynie. Naszymi przedstawicielami będą delegaci kol. T. Babul, W. Krzymień, T. Łaguna i J. Rożek oraz Prezes OW kol. D. Raczkowski. Ze względu na stan zdrowia z wyjazdu zrezygnowała kol. M. Czarnecka (życzymy poprawy zdrowia!). Spośród Członków Honorowych nasz Oddział na WZD reprezentować będą kol. J. Salamończyk i kol. T. Młyńczak. Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne i zapoznano się z materiałami przygotowanymi na Zjazd.

OW SIMP przy współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego organizuje konferencję Naukowo-Techniczną:
"PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH"
Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy techniczno-ekonomiczno-prawne współczesnej techniki, z uwzględnieniem zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wszelkich obiektów antropogenicznych tj. obiektów budowlanych, wyrobów budowlanych, maszyn, urządzeń i instalacji, sieci oraz pojazdów. Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat współczesnego kształtu techniki w zakresie bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie ogólnie stosowanych oraz nowych technologii służących zapewnieniu bezpieczeństwa.
Konferencja odbędzie się w listopadzie 2015 r. w Warszawie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, współpracy i uczestnictwa.

Z przyjemnością informujemy, że do grona Członków Zbiorowych Odziału Warszawskiego SIMP dołączyła firma SYNTAX sp. z o.o. z Warszawy-Wesołej.

29. września odbyło się zebranie Zarządu OW SIMP. Zarząd postanowił zgłosić kandydaturę kol. T. Babula na członka Zarządu Głównego SIMP, kol. W. Krzymienia na członka Głównej Komisji Rewizyjnej oraz kol. M Czarnecką na członka Komisji Wyborczej SIMP.

19. września w Łasku w ramach spotkania techniczno-koleżeńskiego odbyło się zebranie Makroregionu Środkowego SIMP. Uczestnicy zapoznali się z 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego oraz brali udział w pokazach sprzętu lotniczego, w tym samolotów F-16. W trakcie spotkania omawiano także tematy związane z XXXIII. Walnym Zjazdem Delegatów SIMP. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Generalny SIMP kol. K. Łasiewicki oraz Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski.

27. sierpnia w wieku 95 lat zmarł nasz wieloletni członek, Członek Honorowy SIMP kol. Wiktor OBOLEWICZ.
Zarząd OW SIMP składa wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.

Koło Mazowieckie Oddziału Warszawskiego SIMP wyszło z inicjatywą działania w celu usprawnienia i rozszerzenia działalności Koła i Oddziału. W tym celu została przygotowana informacja połączona z ankietą (tu do pobrania: w formacie pdf lub pliku word) skierowaną do wszystkich członków Koła Mazowieckiego a także Koleżanek i Kolegów z innych Kół i Towarzystw OW oraz sympatyków SIMP z woj. mazowieckiego.
Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów o wypełnienie i przesłanie na podany w ankiecie adres e-mail - każdy głos jest cenny i ważny dla działalności naszego Stowarzyszenia.

30. czerwca prezes OW SIMP uczestniczył w uroczystości wręczenia nomonacji doktorskich i habilitacyjnych na Politechnice Warszwskiej. Następnie spotkał się z kilkoma profesorami, z którymi rozmawiał nt. ich udziału w organizowanych przez OW SIMP IV. Warszawskich Dniach Techniki.

27 czerwca prezes OW SIMP uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Samochodowych nr 3 przy ul. Włościańskiej. Po uroczystościach podczas rozmów z dyrektor szkoły Panią Alicją Stańczyk uzgodniono, że OW SIMP przeprowadzi dla wybranych klas seminarium pt. "Moja droga do patentu".

Główne uroczystości III. Dnia Mechanika odbyły się w Zamku SIMP w Rydzynie w dn. 25. czerwca br.
Głównymi punktami programu było:
- wręczenie nagród i wyróżnień laureatom VII. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2013 roku" oraz prezentacja najlepszych prac,
- referat kol. Zbigniewa Mularzuka, prezesa Nanocarbon sp. z o.o. pt. "Inwestycje w innowacyjne technologie podwój-nego przeznaczenia z wykorzystaniem grafenu",
- podsumowanie akcji sprawozdawczo-wyborczej poprzedza-jącej XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP w Oddziałach, Sekcjach i Towarzystwach Naukowo-Technicznych SIMP,
- omówienie założeń programowych kadencji 2014-18 oraz propozycji zmian w statucie SIMP, p.o. Prezesa SIMP kol. Piotr Janicki,
- aktualności Zamku SIMP w Rydzynie przedstawił dyrektor Zamku kol. Zdzisław Moliński,
Uczestnikami tegorocznego Dnia Mechanika byli: prezesi Oddziałów SIMP oraz Sekcji/Towarzystw N-T SIMP, którzy zostali wybrani na kadencję 2014-2018, prezesi jednostek, którzy nie zostali wybrani na następną kadencję, a także członkowie GKR, GKS i ZG SIMP.

23 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT NOT, w której udział brał kol. Dariusz Raczkowski jako delegat woj. mazowieckiego. Program obejmował m.in. informacje nt.:
- pracach Zarządu Głównego FSNT NOT (Prezes FSNT NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny, Sekretarz Generalny p. J. Kubielski),
- XII. Forum Inżynierskim oraz II. Powszechnej Krajowej Wystawie "Konkurencyjna Polska" na MT Poznańskich (Wiceprezes FSNT NOT p. T. Pawłowski),
- organizacji XXV. Kongresu Techników Polskich (Prezes FSNT NOT).
Po sprawozdaniach udzielono absolutorium dla Zarządu Głównego FSNT NOT za 2013 rok. W sprawach różnych rozpatrywano pisma wniesione przez Terenowe Jednostki Organizacyjne.

12. czerwca odbyło się spotkanie i wiosenny piknik członków Klubu Przyjaciół i Byłych Pracowników FSO. Prezesem Klubu został ponownie wybrany kol. Edward Pietrzak.
W pikniku uczestniczyło około 40 członków Klubu, wśród nich był także Prezes OW SIMP. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przy grillu oraz napojach chłodzących.

11. czerwca nasz kolega Adam Baryłka, wiceprezes OW SIMP obronił pracę doktorską w Wojskowej Akademii Technicznej. Gratulujemy!

9. czerwca w wieku 84 lat zmarł nasz wieloletni członek SIMP kol. Stanisław OLECHNOWICZ.
Zarząd OW SIMP składa wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.

28. maja w Warszawskim Dom Technika NOT odbyła się prelekcja dr inż. pilota doświadczalnego Jerzego ZIĘBORAKA na temat przyczyn katastrofy samolotu Liberator w Gibraltarze, w której zginął Wódz Naczelny gen. Władysław Sikorski.
Organizatorami spotkania było Koło Terenowe OW SIMP oraz Koło SIMP przy Instytucie Lotnictwa.

26. maja odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu OW SIMP. Prezes kol. D. Raczkowski zaproponował nowo wybranym członkom Zarządu konkretne funkcje oraz zadania jakie przed nimi stoją. Przedstawił również wizję działalności OW na bieżącą kadencję.

Walne Zgromadzenie Delegatów naszego Oddziału SIMP odbyło się 12. maja w Domu Technika NOT.
Działania Prezesa i Zarządu OW w minionej kadencji uzyskały aprobatę Delegatów i Członków Honorowych.
Prezesem został ponownie wybrany kol. D. Raczkowski.
O przebiegu WZD OW można przeczytać w relacji z WZD OW.

Z okazji Święta Trzeciego Maja (223. rocznicy ustanowienia Konstytucji) kol. D. Raczkowski wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Bronisławem Komorowskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele techniki, nauki, kultury, polityki oraz goście zagraniczni. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

Trwają przygotowania do Walnego Zgromadzenia Delegatów naszego Oddziału SIMP, które odbędzie się 12. maja br. w Domu Technika NOT.
Uprzejmie przypominamy, że termin zebrań sprawozdaw- czo-wyborczych minął z końcem marca - wszystkich prezesów, którzy jeszcze nie przekazali do Biura OW protokołów z tych zebrań wraz z listami nowych władz i delegatów na WZD, prosimy jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku.
Wszystkim nowo wybranym Prezesom i Zarządom Kół, Sekcji i Towarzystw oraz Delegatom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowej kadencji!

6. marca br. zmarł Prezes Zarządu Głównego SIMP
            kol. dr inż. Andrzej CISZEWSKI.
Pogrzeb odbył się 14. marca w Łodzi. Udział w uroczystościach pogrzebowych wzięli przedstawiciele NOT, pracownicy biura ZG SIMP oraz prezesi Oddziałów Wojewódzkich SIMP. OW SIMP reprezentowali kol.: kol. T. Kurcyk, E. Misterski, J. Augustyn, J. Kowalski, D. Raczkowski oraz młodzież z Koła SIMP Technikum nr 9 Lotniczego.

24. lutego w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych. Wśród gości zaproszonych na uroczystość przybyli: Prezes FSNT NOT kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes SEP prof. J. Barglik i Prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski.

Niebawem kończy się kolejna kadencja Zarządu SIMP i zgodnie ze Statutem SIMP rozpoczął się okres sprawozdawczo-wyborczy.
W terminie do 31. marca Koła, Sekcje, Kluby i Towarzystwa OW powinny zorganizować zebrania sprawozdawcze oraz wybrać nowe władze i swoich przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Delegatów OW SIMP, które odbędzie się w dniu 12. maja 2014 r.

W dn. 3. lutego Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski został powołany w skład Rady Programowej Muzeum Techniki i Przemysłu NOT na kadencję 2013-2016. Gratulujemy!

Z przykrością informujemy, że w dn. 10.01.br. odszedł nasz Kolega   JAN ŁAKOMY - prezes Koła Seniorów OW SIMP, Członek Honorowy SIMP.

IV. Warszawskie Dni Techniki zostały zaplanowane na 22.- 26. października 2014r. Tematami wiodącymi będą: technika samochodowa, lotnicza i laserowa.
Aktualne informacje o przygotowaniach, a także relacje z poprzednich imprez można znaleźć na stronie www.dni-techniki.waw.pl . Zapraszamy !

2013

16. grudnia w Domu Technika odbyło się doroczne spotanie Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji OW a następnie spotkanie Wigilijne OW SIMP.

4. grudnia kol. J. Kowalski i D. Raczkowski spotkali się z Dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. Tematem spotkania były IV. Warszawskie Dni Techniki.

Ruszyły wstępne przygotowania do IV. Warszawskich Dni Techniki. Kol. D. Raczkowski spotkał się 4. grudnia z Dyrektorem Muzeum Techniki i Przemysłu dr. hab. Edwardem Malakiem w sprawie uczestnictwa muzeum w IV. WDT.

Sekcja Techniki Uzbrojenia OW SIMP zorganizowała 26. listopada odczyt nt. "Modułowego systemu broni strzeleckiej kalibru 5.56 mm" Odczyt prowadził p. płk rez. dr inż. R. Woźniak z Wydz. Mechatroniki i Lotnictwa WAT. Referat obejmował najnowszą historię broni strzeleckiej, wady i zalety typowych rozwiązań oraz przegląd prac nad nowym, modułowym systemem broni strzeleckiej. Warto podkreślić naszą myśl konstruktorską i zaangażowanie polskiego przemysłu w przygotowanie i dostawę nowego rodzaju broni dla Polskiego Wojska.
Tu można pobrać prezentację z wykładu (pdf).

26. listopada odbyło się spotkanie prezesa OW SIMP kol. D. Raczkowskiego z wojewodą mazowieckim Panem Jackiem Kozłowskim. Prezes OW podziękował Panu wojewodzie za udział w III. Warszawskich Dniach Techniki oraz wręczył dyplom pamiątkowy wraz z albumem "Zamek w Rydzynie". Następnie omówiono przebieg III. WDT oraz plany na IV. WDT. Wojewoda z uznaniem odniósł się do organizacji III. WDT i wstępnie wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym IV. WDT. W spotkaniu również uczestniczył doradca wojewody Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Na wniosek Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Prezes OW SIMP objął patronatem honorowym konkurs wiedzy i umiejętności dla techników mechatroników pod nazwą "Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny".

6. listopada odbyła się uroczysta Gala podsumowująca III. Warszawskie Dni Techniki, w której uczestniczyli koledzy najbardziej aktywni przy organizacji III WDT oraz zaproszeni Goście. Podziękowania organizatorom złożyła Prezes FSNT NOT kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Na zakończenie Gali wyróżnionym kolegom wręczono dyplomy "Ambasador SIMP 2013".

W dniu 29. października 2013 r. w siedzibie Oddziału Warszawskiego SIMP odbyło się seminarium na temat: "Wycena znaków towarowych" zorganizowane przez Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP.

5. i 6.10.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady SIMP w Zamku SIMP w Rydzynie. Ze strony OW SIMP udział brał kol. D. Raczkowski. Program obrad obejmował:
- ocenę Stowarzyszenia po upływie 3 lat kadencji,
- stan realizacji Uchwały XXXII WZD SIMP
- informację o zasadach organizacyjnych akcji sprawozdawczo-wyborczej poprzedzającej XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP w 2014r,
- zaopiniowanie planu pracy ZG SIMP na II półrocze 2013 r. i informacja o realizacji wpływów i wydatków ZG SIMP,
- informację o stanie prac nad wydawnictwem "Historia SIMP w latach 1961 - 2010" oraz o działalności Zamku SIMP w Rydzynie,
Ponadto odsłonięto tablice poświęcone wybitnym twórcom nauki i techniki zwišzanych z naszym Stowarzyszeniem: prof. J. Czochralskiego i prof. H. Mierzejewskiego.

W dniach 1. i 4. października kol. D. Raczkowski brał udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2013/14 w Politechnice Warszawskiej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas inauguracji wygłoszono interesujące referaty nauguracyjne:
- gen. prof. dr hab. St. Koziej "Wdrażanie rekomendacji Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego" (Politechnika Warszawska),
- płk dr hab. inż. St. Kachel "Incydent czelabiński - jak daleko sięgają zagrożenia od małych ciał kosmicznych" (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT),
- dr n.w. M. Pawlisiak "Logistyka w zabezpieczeniu misji stabiliza- cyjnych" (Wydział Mechaniczny WAT).

Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP przystępuje do wznowienia szkoleń z zakresu wyceny ruchomych składników majątkowych oraz zalecanych przez UE rocznych szkoleń ekspertów wyceny ruchomych składników majątkowych.
Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 29. października br., będą omawiane sprawy związane z możliwością uzyskania tytułu eksperta wyceny ruchomych składników majątkowych jak również tytułu eksperta OW SIMP w zakresie wyceny ruchomych składników majątkowych.
Więcej informacji w zakładce Szkolenia, kursy

W dn. 4. września br. w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie podgrupy roboczej na temat modyfikacji Ustawy "Prawo o stowarzyszeniach". Spotkaniu przewodniczył doradca Prezydenta RP Pan Henryk Wujec. Ze strony FSNT NOT uczestniczył doradca Prezesa FSNT NOT kol. Wlodzimierz Hausner oraz Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski.

Z dniem 1. sierpnia br. nasz kolega dr hab. inż. Tomasz Babul, wiceprezes Zarządu OW SIMP, został dyrektorem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów zawodowych!

27. czerwca był drugim dniem obrad II. Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który odbywał się w Warszawskim Dopmu Technika. W Zjeździe brali udział przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych z Europy i Ameryki. Jednym z głównych tematów była wymiana doświadczeń oraz propozycje programów nauczania przyszłych kadr technicznych.
ZG SIMP reprezentował kol. D. Raczkowski.
Podczs obrad kol. D. Raczkowski rozmawiał z JM Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Janem Szmidtem na temat bliższej współpracy PW z SIMP-em.


JM Rektor PW prof. dr hab. inż. J. Szmidt i prezes OW SIMP
kol. D. Raczkowski.

18. czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT obradowała Rada Krajowa FSNT NOT. Głównym punktem czerwcowego posiedzenia najwyższej władzy Federacji było przyjęcie sprawozdania władz za 2012 r. oraz udzielenie im absolutorium. Omawiano również sytuację Muzeum Techniki NOT oraz problemy nurtujące Terenowe Jednostki Organizacyjne.
W posiedzeniu jako delegat województwa mazowieckiego uczestniczył kol. Dariusz Raczkowski.

Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz Oddziału Warszawskiego SIMP organizuje we wrześniu i październiku kurs "Wyceny ruchomych składników majątkowych" zakończony egzaminem.
Szczegóły w zakładce Szkolenia, kursy na stronie głównej.

5 czerwca odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich DZIEŃ MECHANIKA 2013. Program spotkania obejmował:
- referat okolicznościowy z okazji jubileuszu 60-ej rocznicy śmierci prof. Jana Czochralskiego, członka SIMP w okresie międzywojennym, twórcy metody pozyskiwania monokryształów krzemu,
- projekcję filmu o prof. Janie Czochralskim,
- wręczenie nagród laureatom VI. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2012 Roku",
- referat "Kriogenika - pierwsze starcie", który wygłosił członek naszego Zarządu, kol. Tomasz Babul, dyr. IMP.
W obchodach Dnia Mechanika Oddział Warszawski SIMP reprezentował kol. Dariusz Raczkowski.

Oddział Warszawski SIMP oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od nowego roku akademickiego planują uruchomić Podyplomowe Studia Menedżerskie dla sektora poligraficznego, ukończenie których nadaje uczestnikowi tytuł 'Menedżer Europejski'. Głównym pomysłodawcą oraz współorganizatorem jest kol. dr inż. Wiesław Cetera - członek Zarządu naszego Oddziału.

17. kwietnia w Warszawskim Domu Technika odbyło się coroczne spotkanie kierownictwa SIMP z Członkami Honorowymi naszego Stowarzyszenia.
Z Oddziału Warszawskiego w spotkaniu uczestniczyli kol. Jerzy Modrzewski, Jan Łakomy, Jan Salamończyk, Tadeusz Kurcyk, Edmund Misterski i Dariusz Raczkowski.
Program spotkania obejmował informacje o najważniejszych wydarzeniach i dokonaniach w SIMP w 2012 r., oraz o stanie organizacyjnym i finansowym SIMP. Ponadto Zarząd poinformował o aktualnej sytuacji Zamku SIMP w Rydzynie i o stanie przygotowań do II. Dnia Mechanika.
Na podstawie danych za 2012r. nasz Oddział przyjął w swoje szeregi najwięcej młodzieży a pod względem liczebności zajmuje 5. miejsce w Stowarzyszeniu.

26. marca br. Zarząd Główny FSNT-NOT ponownie powierzył kol. D. Raczkowskiemu funkcję przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT na kadencję 2012-2016 r.

23 marca br. w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie odbyła się uroczystość XX. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego.
Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie Wyróżnień Honorowych PLP "Bene Meritus pro Industria Poloniae" (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).
Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski wręczył zasłużonym działaczom PLP Honorowe Odznaki SIMP. Najwyższe wyróżnienie SIMP - Honorową Odznakę im. prof. H. Mierzejewskiego otrzymał prezes BUMAR ELEKTRONIKA dr inż. Ryszard Kardasz.


Od lewej: prezes PLP P. Soroka, prezes BUMAR ELEKTRONIKA
R. Kardasz i prezes OW SIMP D. Raczkowski.

Złote Honorowe Odznaki SIMP otrzymali kol.: mgr inż. Krzysztof Kapera, mgr inż. Wiesław Klimek, płk mgr inż. Franciszek Michalski, mgr inż. Witold Michałowski i dr Janusz Olszewski.
Medalami "Za Zasługi dla Obronności Kraju" zostali odznaczeni nasi koledzy SIMPowcy: Zygmunt Dębiński (złotym), Konrad Cichowicz (srebrnym), Marek Żubrowski (brązowym).
W uroczystości wzięli udział członkowie naszego Oddziału kol.: Tadeusz Kurcyk, Edmund Misterski, Robert Niwiński, Janusz Kowalski, Zygmunt Anisimowicz i Tadeusz Turek.


Od lewej: Kol. D. Raczkowski, Z. Dębiński, R. Kardasz, K. Cichowicz
i M. Żubrowski.

Doroczne spotkanie Prezesów Oddziałów z Zarządem Głównym SIMP odbyło się w tym roku w dniach 22-23.03. w zamku w Rydzynie k. Leszna. Prezes SIMP kol. A. Ciszewski przestawił: dane o stanie naszego Stowarzyszenia na koniec ub. roku, w tym informacje o stanie finansowym, liczebności członków oddziałów, informacje o dochodach i kosztach remontu zamku w Rydzynie, konkursach organizowanych przez SIMP oraz informacje nt. realizacji uchwały XXXII. WZD w 2010r.
Koledzy z oddziałów rzeszowskiego i lubuskiego przedstawili swoje doświadczenia w zakresie tworzenia i działania klastrów jako formy wspólnego działania firm o podobnym profilu.
Na spotkaniu Oddział Warszawski reprezentował v-prezes, kol. W. Krzymień.


Wspólne zdjęcie uczestników spotkania na schodach Zamku w Rydzynie.

O 21 młodych członków poszerzyły się 26 lutego br. szeregi SIMP - tyle osób liczy nowe koło juniorów SIMP powołane w Technikum Lotniczym nr 9 im. Bohaterów Narwiku w Warszawie. Z tej okazji odbyła się w szkole uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich i znaczków Stowarzyszenia. Legitymacje młodym kolegom wręczał prezes Oddziału Warszawskiego SIMP Dariusz Raczkowski. W spotkaniu uczestniczył także wicedyrektor Zespołu Szkół nr 9 ds. lotniczych p. Włodzimierz Danielski oraz nauczycielka, opiekunka koła kol. Anna Molska.


Wspólne zdjęcie: po lewej prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski,
po prawej dyr. Wł. Danielski, w środku opiekunka koła A. Molska
i członkowie nowego koła.

25. lutego odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14.
W spotkaniu udział wzięli: dyrektor szkoły Pani mgr Izabela Grzegrzółka, sekretarz generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki oraz prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski. Celem spotkania była mozliwość powołania Koła Juniorów SIMP w szkole oraz zasady współpracy szkoły z OW SIMP.

Już w lutym 2013r. Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP rozpoczyna kurs dot. zarządzania ryzykiem.
Szczegóły znajdują się w odnośniku na stronie głównej (pod menu): Szkolenia, kursy

23. stycznia na zebraniu Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT NOT województwa mazowieckiego kol. Dariusz Raczkowski został wybrany delegatem województwa do Rady Krajowej FSNT NOT na czteroletnią kadencję.

3. stycznia 2013r. w biurze OW SIMP odbyło się spotkanie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta z dyr. CIR kol. Andrzejem Świerczyńskim oraz Prezesem OW SIMP kol. Dariuszem Raczkowskim. Tematem spotkania była organizacja III. Warszawskich Dni Techniki. Ustalono, że Politechnika Warszawska będzie razem z OW SIMP współorganizatorem III. WDT a prof. Jan Szmidt przyjmie funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego.

2012

31. grudnia Prezes OW SIMP spotkał się z pełnomocnikiem Wojewody mazowieckiego p. Andrzejem Rybus-Tołłoczko. Tematem spotkania była organizacja III. Warszawskich Dni Techniki w 2013 r. Pełnomocnik wyraził uznanie dla misji tej już corocznej imprezy i obiecał współpracę w organizacji III. WDT.

Uroczyste spotkanie Komitetu Organizacyjnego z głównymi organizatorami i sponsorami zakończyły II. Warszawskie Dni Techniki. Prezes OW SIMP podziękował wszystkim uczestnikom i wręczył wyróżnionym pamiątkowe dyplomy.


   Kol. D. Raczkowski podsumowuje II. WDT.

W siedzibie OW SIMP 5. listopada b.r. odbyło się spotkanie robocze po II. Warszawskich Dniach Techniki. Przedyskutowano uwagi o przebiegu imprezy, dokonano wstępnie jej oceny oraz zaproponowano pewne zmiany w organizacji następnych - III. Warszawskich Dniach Techniki w 2013 r.

Zakończyły się II. Warszawskie Dni Techniki.
Szczegóły i relacje na stronie: www. dni-techniki.waw.pl.

W dn. 18.10.br na uroczystym zebraniu Koła SIMP przy Wydziale Mechanicznym WAT wręczono legitymacje nowym członkom. Koło zostało reaktywowane w maju br. z inicjatywy Prezesa OW SIMP kol. Dariusza Raczkowskiego i Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT kol. Zdzisława Bogdanowicza.
Zarejestrowane w lipcu br. Koło liczy 14 członków. Przewodniczącym jest kol. dr inż. Edward Cypko (na zdjęciu). Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzymy wielu sukcesów i osiągnięć inżynierskich oraz kontynuacji bogatej tradycji SIMP-owskiej WAT-u!

19. października Instytut Lotnictwa otwiera swoje bramy dla wszystkich zainteresowanych lotnictwem. W godzinach 17:00 - 23:00 odbędzie się IV. Noc w Instytucie Lotnictwa. Współorganizatorem są członkowie koła SIMP przy ILot. Wstęp wolny.

6 października w zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady SIMP. Podczas obrad pięciu członkom SIMP nadano godność Członka Honorowego SIMP. Wśród wyróżnionych był prezes OW SIMP kol.Dariusz Raczkowski.


   Rada SIMP.

26. września odbyło się 788. Forum Inżynierskie Koła Terenowego SIMP z cyklu "Wrzesień - miesiącem pamięci narodowej". Forum spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży jaki starszych kolegów: w spotkaniu udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 oraz Eurojejskich Szkół Lotniczych SIMP. Rolę bitwy nad Bzurą w kampanii '39 r. przedstawił kol. płk dypl. J. TYM - wielki pasjonat i znawca historii jednostek kawalerii polskiej.


Koledzy gen. prof. dr hab. inż. J. Modrzewski i mgr inż. J. Pyś wspominali przeżycia młodych żołnierzy AK oraz udział inżynierów i techników w polskim ruchu oporu.

20. września odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu Przyjaciół i Pracowników FSO. Udział wzięło kilkadziesiąt osób, wśród nich był kol. Dariusz Raczkowski, który poinformował zebranych o przygotowaniach do II. Warszawskich Dni Techniki oraz o planowanym spotkaniu w dniu 26. września z byłymi członkami AK a zarazem aktualnymi członkami SIMP.

6. sierpnia odbyło się spotkanie Honorowego Prezesa OW SIMP kol. Jana Salamończyka z obecnym Prezesem OW SIMP kol. Dariuszem Raczkowskim. Na spotkaniu omówiono aktualne problemy OW SIMP oraz stan przygotowań do II Warszawskich Dni Techniki. Kol. Jan Salamończyk wyraził chęć pomocy oraz aktywny udział w II WDT.

30. lipca br. powstało koło SIMP przy Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej. Na zebraniu założycielskim powołano Zarząd Koła w składzie: kol. Edward Cypko (przewodniczący), kol. Danuta Miedzińska (sekretarz) i kol. Grzegorz Dyga (skarbnik).

25. lipca w OW SIMP odbyło się spotkanie dyr. biura kol. M. Czarneckiej oraz prezesa kol. D. Raczkowskiego z kierownictwem TVP Warszawa. Podczas spotkania ustalono, że TVP Warszawa obejmie patronatem medialnym II. WDT a ponadto na kilka dni przed ich rozpoczęciem nadawne będą informacje w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim.

Na podstawie decyzji Biura Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy Ośrodek szkolenia i Ekspertyz, będący agendą Oddziału Warszawskiego SIMP, został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jako placówka szkolenia ustawicznego pod nr 12/K/12.
Ponadto OW SIMP uzyskał wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00261/2012. Na tej podstawie OW SIMP uzyskał uprawnienia do prowadzenia kursów z zakresu:
- wyceny przedsiębiorstw,
- wyceny ruchomych składników majštkowych,
- nauki zawodów technicznych na poziomie podstawowym niezbędnym do zmiany zawodu,
- nauki zawodów ekonomicznych umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W dniu 19. czerwca (wtorek) odbyło się zebranie członków Koła Mazowieckiego OW SIMP. Na spotkaniu omówiono działalność Koła w minionym okresie, zaprezentowano także informacje dotyczące obecnej i przyszłej działalności Koła, jak również przedstawiono plan działania OW SIMP na drugą połowę br. oraz udział w II. Warszawskich Dniach Techniki.

Tradycyjnie w czerwcu (14.06.br.) odbyło się piknikowe spotkanie Klubu Pracowników i Przyjaciół FSO, w którym uczestniczyło 55 osób. Prezes Klubu, kol. Edward Pietrzak poinformował zebranych o działalności Klubu w ciągu ostatniego półrocza. Głównym tematem było działanie na rzecz utworzenia w Warszawie Muzeum Motoryzacji. Kol. E. Pietrzak oraz Prezes OW SIMP D. Raczkowski odbyli w tej sprawie wiele spotkań. Kolejne spotkanie, wspólnie z Prezesem Automobilklubu Polski p. R. Chałasem, odbyli z v-ce Prezydentem Warszawy, Panem Jackiem Wojciechowiczem, który obiecał pomoc przy znalezieniu lokalizacji oraz niezbędnych funduszy, w tym z UE. Przedstawiono także informację o przebiegu rozmów z nowym potencjalnym inwestorem FSO, firmą Magna Steyr (austriacką spółką kanadyjskiego koncernu Magna, jednego z największych producentów części samochodowych na świecie).

Po raz ostatni przed wakacjami a w połowie obecnej kadencji, w poniedziałek 11. czerwca zebrał się Zarząd Oddziału Warszawskiego SIMP.
Na spotkaniu: podsumowano działalność Kół, Towarzystw i Sekcji, przyjęto plan pracy na II. półrocze, omówiono stan finansowy Oddziału oraz stan przygotowań do II. Warszawskich Dni Techniki.

30. maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich został zorganizowany po raz pierwszy Dzień Mechanika. Imprezie przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski (Prezes ZG SIMP), który wygłosił referat z okazji 100-lecia zrzeszania się mechaników polskich. Ponadto:
- wręczono statuetki laureatom Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepsze osiągnięcie techniczne roku",
- przedstawiono oferty instytutów naukowo-badawczych (IMP, ITWL, PIMR, IMBiGS, ITE) dla MŚP,
- przedstawiono wyniki badań związanych z obronnością kraju (AMW, ITWL, Bumar Tarcza).
Oddział Warszawski SIMP reprezentowali kol. kol. Tomasz Babul, Janusz Kowalski i Dariusz Raczkowski.

Co pół roku spotykają się prezesi Kół, Towarzystw i Sekcji Oddziału Warszawskiego SIMP z Zarządem. Jest to okazja do przedstawienia swoich osiągnięć, wymiany informacji i omówienia bieżących spraw. W poniedziałek 28. maja br. odbyło się kolejne takie spotkanie, na którym podsumowano działalność za pierwsze półrocze oraz stan przygotowań do II. Warszawskich Dni Techniki.


   Spotkanie prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji OW SIMP


Tematem 787. Forum Inżynierskiego SIMP, zorganizowane przez Koło Terenowe, Zarząd OW SIMP i Warszawski Dom Technika NOT, była "Działalność innowacyjna i nowatorska w OW SIMP". Prelegentami byli:
- kol. Dariusz Kwiecień (Bumar Elektronika S.A.)
    "Wojskowe wykrywacze metali",
- kol. Wiesław Krzymień (Instytut Lotnictwa)
    "Wiatrakowiec - nowy środek transportu powietrznego".
Oprócz stałych uczestników spotkań, w forum udział wzięło także kilkunastu uczniów ze szkoły przy ul. Jagiellońskiej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonał zmian w składzie Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 przy OW SIMP: z dniem 14.05. nowym członkiem oraz sekretarzem Komisji został kol. Tadeusz Muszyński. Gratulujemy.

26. kwietnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 85-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Referat okolicznościowy wygłosił dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny (członek SIMP). Wśród zaproszonych gości obecni byli:
- prezes FSNT NOT kol. Ewa Mankiewicz-Cudny,
- prezes ZG SIMP kol. Andrzej Ciszewski,
- prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski.
Wielu pracowników IMP zostało odznaczonych medalami, a wśród nich członek naszego Zarządu OW SIMP, kol. Tomasz Babul (Srebrny Krzyż Zasługi). Gratulujemy!

25. kwietnia br. Klub Pracowników i Przyjaciół FSO przy OW SIMP wystąpił do Zastępcy Prezydenta Warszawy, pana Jacka Wojciechowicza z inicjatywą znalezienia lokalizacji dla Muzeum Motoryzacji w Warszawie. Wniosek poparli: JM. Rektor Politechniki Warszawskiej, Prezes FSNT NOT, Prezes OW SIMP, Prezes PZMot i Prezes Automobilklubu Polski.

"Samoloty dyspozycyjne rządu RP, krajowa infrastruktura i potrzeby strategicznego transportu powietrznego" - pod takim tytułem w środę (25.04.) o godz. 17:00 w sali C (V. ptr) w Warszawskim Domu Technika NOT (ul. Czckiego 3/5 odbędzie się 786. Forum Inzynierskie SIMP. Gośćmi będą: doradca Zarządu BUMAR S.A. p. inż. Tomasz Berezowski i p. inż. Bogdan Papis. Zapraszamy ! (wstęp wolny)

31. marca w Centrum Konferencyjnym "KOARA EXPO" odbyła się uroczystość z okazji 19 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Ze strony Oddziału Warszawskiego SIMP w uroczystości uczestniczyli kol.: kol. T. Kurcyk, E. Misterski, Cz. Książek, T. Turek, L. Adamski, Z. Anisimowicz, St. Mączyński i D. Raczkowski. Kol. Prezes poinformował zebranych o minionych I. Warszawskich Dniach Techniki pod hasłem "Warszawa - Technika wczoraj, dziś, jutro" oraz o planowanych na październik b.r. II. WDT.

30. marca w Warszawskim Domu Technika odbyło się spotkanie kierownictwa SIMP z Prezesami Oddziałów SIMP. W spotkaniu wziął udział Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski. Podczas spotkania:
- oceny stanu organizacyjnego i merytorycznego Stowarzysze- nia dokonał Prezes ZG SIMP, kol. A. Ciszewski.
Na dzień 31.12.2011 r. wg ewidencji członków SIMP liczył 9464 osoby; w ciągu ostatniego roku przybyło 140 członków, z czego w samej Warszawie 51. Wzrosła liczba kół o 16. Wystąpił natomiast spadek przyjęć do SIMP młodych członków w wieku do 40 lat.
- o realizacji przebiegu remontu zamku w Rydzynie poinformował zebranych Sekretarz Generalny SIMP, kol. K. Łasiewicki.
- o realizacji uchwały XXXII. WZD SIMP poinformował kol. A. Ciszewski. Oddziały realizują uchwałę w miarę swoich możliwości.
- omówiono stan przygotowań do I. Dnia Mechanika, który zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SIMP z 28.05.2011 r. obchodzony będzie 30. maja 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
- System Zarządzania Jakością w odniesieniu do Oddziałów SIMP. Niektóre Oddziały posiadają SZJ, ale większości nie jest to potrzebne.
Ponadto stwierdzono zbyt mało zgłoszeń opracowań na konkursy ZG SIMP.

W środę, 21 marca 2012 roku, godz. 17.00, Sala "C" WDT NOT odbędzie się spotkanie-prelekcja nt. "Stadion Narodowy w Warszawie - nowe technologie, materiały i metody koordynacji prac - efekt - szybkie tempo budowy". Gościem SIMP będzie z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Stadionu Narodowego w Warszawie p. inż. Jerzy BILEWICZ, który podzieli się z nami ciekawymi informacjami z okresu budowy i uruchamiania najważniejszego obiektu stolicy ostatnich dni tj. Stadionu Narodowego w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, iż 19.03. br. Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów Pan Waldemar Pawlak przysłał pismo informujące o objęciu patronatem honorowym II. Warszawskie Dni Techniki.

19.03.br. Urząd Dzielnicy Warszawa - Włochy zgłosił akces w II. WDT. Udział pilotuje Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Sienicka.

W ramach przygotowań do II. Warszawskich Dni Techniki 29 lutego Prezes OW SIMP spotkał się z polskim kosmonautą generałem Mirosławem Hermaszewskim. Tematem spotkania był udział gen. M. Hermaszewskiego w II Warszawskich Dniach Techniki.
Z przyjemnością informujemy, że patronat honorowy nad tą imprezą przyjęła Prezydent m. st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

13. lutego z inicjatywy kol. Edwarda Pietrzaka, przewodniczącego Klubu Pracowników i Przyjaciół FSO przy OW SIMP odbyło się spotkanie z Prezesem FSNT NOT kol. Ewą Mankiewicz-Cudny. W spotkaniu wziął udział prezes OW SIMP. Tematem spotkania była organizacja w Warszawie "MUZEUM MOTORYZACJI". Inicjatywa spotkała się z dużą życzliwością kol. Prezes, która obiecała wsparcie tego pomysłu.

Biuro OW SIMP rozpoczęło przygotowania do II. Warszawskich Dni Techniki. Z przyjemnością informujemy, że w dn. 1. lutego br. patronat honorowy nad tą imprezą przyjął Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.

6. lutego 2012 r. dyrektor CIR kol. Andrzej Świerczyński podpisał umowę o współpracy z prezesem Zakładu Usług Technicznych RS NOT kol. Ryszardem Marcińczakiem.

    Seminarium OW SIMP na temat Prawa Energetycznego
20. stycznia br. w gmachu NOT w Warszawie odbyło się seminarium i warsztaty zawodowe dla Komisji Kwalifikacyjnych (energetycznych) na temat nowelizacji Prawa Energetycznego. Organizatorem imprezy był Oddział Warszawski SIMP przy udziale komisji kwalifikacyjnej nr 614 działającej przy Oddziale Warszawskim. W seminarium wzięło udział 52 członków komisji kwalifikacyjnych z wielu miast Polski. Celem seminarium było przekazanie informacji po nowelizacji Prawa Energetycznego w 2011r. oraz wymiana doświadczeń zawodowych w tym zakresie.
W ramach seminarium, po wystąpieniu prezesa OW SIMP dr inż. Dariusza Raczkowskiego, wygłoszono 3 referaty merytoryczne:
- mgr inż. Tomasz Okrasa "Nowelizacja Prawa Energetycznego w 2011r.",
- mgr inż. Jerzy Panek "Podstawy prawne i zasady organizacyjne funkcjonowania komisji",
- inż. Grzegorz Ługowski "Zadania dla komisji po nowelizacji prawa".
Po referatach odbyła się długa dyskusja i wymiana doświadczeń zawodowych.

2011

W dniu 12. grudnia 2011r odbyło się zebranie Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji Oddziału Warszawskiego. Omówiono ważniejsze wydarzenia w jednostkach i przedstawiono plany na najbliższy okres.
Po zebraniu odbyło się spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z działaczami, członkami honorowymi i zaproszonymi gośćmi. Prezes OW kol. D. Raczkowski przywitał przybyłych na spotkanie i pokrótce omówił działania OW SIMP w mijającym 2011r. i zamierzenia na rok 2012. Następnie wręczono Dyplomy Jubileuszowe ZG SIMP i OW SIMP.
Prezes FSN NOT p. E. Mankiewicz-Cudny, Sekretarz Generalny SIMP kol. K. Łasiewicki oraz Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski, złożyli wszystkim Koleżankom i Kolegom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.


20. października kol. E. Nowicki oraz D. Raczkowski spotkali się z p. Mirosławem Bujańskim, dyrektorem Oddziału w Warszawie Urzędu Dozoru Technicznego. Tematem spotkania była możliwość współpracy UDT z OW SIMP. Pan dyrektor oświadczył, że jest otwarty na wszelkie propozycje i wyraził gotowość wzięcia udziału w II. Warszawskich Dniach Techniki.


Z dniem 17. października kol. Magda Byszewska zakończyła staż w OW SIMP. Podczas spotkania przy kawie i cieście wraz z podziękowaniami prezes OW wręczył jej wiązankę kwiatów.


W dn. 10. października prezes OW SIPM kol. D. Raczkowski oraz prezes FSNT NOT kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyli legitymacje SIMP członkom nowego Koła SIMP założonego przy firmie ASmet.Kolegom w nowym Kole życzymy wielu sukcesów!


7. października Prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski wziął udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2011/12 na Wydziale Mechanicznym WAT oraz uczestniczył w obchodach 60-lecia Radomskiej Rady FSNT NOT.


Kol. kol. T. Babul, E. Budny oraz D. Raczkowski uczestniczyli w spotkaniu kadry technicznej z wicepremierem W. Pawlakiem. Spotkanie odbyło się w dn. 5. października w siedzibie NOT.


I. Warszawskie Dni Techniki już za nami. Pozytywne oceny imprez oraz zainteresowanie młodziezy skłaniają, by Dni Techniki weszły na stałe do kalendarza imprez.
W dn. 29.09. w siedzibie NOT odbyło się uroczyste podsumowanie I. Warszawskich Dni Techniki. Udział wzięły osoby aktywnie uczestniczące w organizacji I. WDT.Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski wyróżnionym Koleżankom i Kolegom wręczył dyplomy "Ambasador SIMP 2011".


We wtorek 23. sierpnia podczas Wizyty u Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego spotkali się: Mazowiecki Kurator Oświaty p. Karol Semik, Dyrektor Wydziału Kuratorium Oświaty p. Magdalena Cichostępska, Dyrektor Biura Wojewody p. Jagoda Miszewska, Dyrektor Pionu Informacyjnego OW SIMP kol. Janusz Kowalski oraz Prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski. Pan Wojewoda z uznaniem wyraził się o inicjatywie OW SIMP i wyraził nadzieję, że Warszawskie Dni Techniki wejdą na stałe do kalendarza działań SIMP i staną się imprezą cykliczną. Mazowiecki Kurator Oświaty z zadowoleniem poparł inicjatywę organizacji I WDT i obiecał pomoc w jej przebiegu.


13. czerwca powstało nowe koło SIMP w firmie ASMET. Prezesem koła został kol. Marcin Sęk, sekretarzem kol. Marek Ptak a skarbnikiem kol. Małgorzata Jakubowska.


Trwają przygotowania do I. Warszawskich Dni Techniki.
Zapraszamy i zachęcamy do współpracy: czekamy na nowych Uczestników, propozycji form udziału oraz Sponsorów.


W dniu 1. czerwca 2011r w siedzibie OW SIMP odbyło się spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 przy OW SIMP, na którym Prezes OW SIMP dr inż. Dariusz Raczkowski wręczył Akty Powołania nowym członkom komisji. Akty Powołania nadane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 maja br. otrzymali koledzy: Ireneusz Dyjeciński, inż. Janusz Kamiński, inż. Stefan Szymankiewicz i inż. Cezary Uszyński. W spotkaniu uczestniczyli dotychczasowi członkowie Komisji nr 614 koledzy: inż. Grzegorz Ługowski - przewodniczący komisji, inż. Sylwester Makowski - zastępca przewodniczącego, inż. Maciej Nowosielski, inż. Witold Załęski oraz mgr inż. Jerzy Panek. W trakcie spotkania wymieniono doświadczenia zawodowe dotychczasowych i nowych członków komisji, a także omówiono plany na przyszłość. Na zakończenie spotkania Prezes D. Raczkowski życzył nowym członkom satysfakcji z udziału w pracy komisji.


Do października br. w siedzibie OW SIMP kol. Magdalena Byszewska odbywać będzie swój staż zawodowy jako asystentka dyrektora biura OW kol. M. Czarneckiej. W tym okresie biuro OW SIMP będzie czynne codziennie.


W dn. 18. kwietnia na posiedzeniu Prezydium OW SIMP przyjęto rezygnację kol. Wiesława Cetery z funkcji dyrektora Centrum Badań i Analiz OW SIMP oraz przyjęto uchwałę o zawieszeniu działalności Centrum do czasu powołania nowego dyrektora.

W dn. 13. kwietnia odbyło się spotkanie Prezesa OW SIMP oraz dyrektora pionu informacyjnego, kol. Janusza Kowalskiego z Mazowieckim Kuratorem Oświaty p. Karolem Semikiem. Tematem spotkania był udział młodzieży szkolnej w I. Warszawskich Dniach Techniki.


11. kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie konkursu "Technik Nowator 2010/2011"organizowanego przez Towarzystwo Inżynierii Innowacji i Własności Przemysłowej oraz Sekcję Energetyczną Oddziału Warszawskiego SIMP. Dyplomem uznania wyróżniony został kol. Maciej Wiewiorowski - uczeń Technikum Nr 9 - lotnicze z Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Gładkiej 16. Tematem pracy był model "głośnika plazmowego". Praca została wykonana pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych, p. Ryszarda Ruraka.


W dniu 31. marca prezes FSNT NOT pani Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz prezes OW SIMP Dariusz Raczkowski spotkali się z prezesem zarządu firmy ASmet panem Andrzejem Sajnagą oraz dyrektorem ds. strategi rozwoju panem Czesławem Sajnagą. Tematem spotkania było zorganizowanie koła SIMP w ASmet. Prezes OW SIMP zapoznał przedstawicieli ASmet ze statutem, działalnością oddziału oraz poinformował o organizacji I Warszawskich Dni Techniki.
Przedstawicielem ASmet ds. Koła SIMP został pan Marek Ptak.


W dniu 30 marca br. w sali "C" Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie środowiska inżynierskiego Warszawy z prof. dr hab. Pawłem SOROKĄ. Prof. jest koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego a zarazem pracownikiem naukowym Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Tematem spotkania było: "18 lat funkcjonowania PLP - cele i działania zrealizowane w obronie interesów gospodarki polskiej i krajowego przemysłu".
Spotkanie i prelekcja przebiegała w bardzo dobrej i spokojnej atmosferze. Poruszano bardzo ciekawe sprawy dotyczące restrukturyzacji różnych gałęzi krajowego przemysłu, w szczególności lotniczego, okrętowego i maszynowego. Spotkanie satysfakcjonowało nasze inżynierskie środowisko OW SIMP.

2 marca w Warszawskim Domu Technika NOT uroczyście podsumowano XVII Plebiscyt "Przeglądu Technicznego" o tytuł "Złotego Inżyniera 2010".
W kategorii "Nauka" tytuł "Złotego inżyniera" otrzymał dr inż. Witold Wiśniowski - absolwent Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie i wieloletni członek SIMP.


Decyzją Zarządu Głównego FSNT NOT z dn. 27.01.br. kol. D. Raczkowski został powołany w skład Ogólnopolskiej Komisji Konkursu Mistrz Techniki FSNT NOT.  Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło sie 3. marca br.
Do Komisji wpłynęło 27 prac z różnych firm w Polsce. Nagrody będą wręczane przez Prezydenta RP podczas Kongresu Techników Polskich w dn. 24. maja br. w Łodzi.


W dn. 24.02.br. Prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski wziął udział w spotkaniu prezesów Oddziałów Wojewódzkich SIMP z Prezesem ZG SIMP kol. Andrzejem Ciszewskim.
Program spotkania:
- Strategia SIMP na kadencję 2011 - 2014 r.
- Ocena przebiegu i wyników Walnego Zjazdu Delegatów (XXX WZD) SIMP
- Omówienie przyjętej uchwały WZD SIMP
- System Zarządzania Jakością w odniesieniu do Oddziałów SIMP
- Wstępne wyniki finansowe za 2010 r.
Podstawowe wnioski to:
- sytuacja finansowa SIMP nie jest zła,
- zahamowano spadek liczebności członków,
- zakładamy wzrost liczby członków z 10 tys. obecnie do 13 tys. na koniec kadencji,
- należy zwiększyć nacisk na zakładanie nowych kół w szczególności w uczelniach technicznych, technikach i szkołach zawodowych,
- należy zwiększyć ilość członków wspierających,
- spopularyzować i zwiększyć ilość uczestników w konkursach organizowanych przez ZG SIMP, jak np. najlepsza praca dyplomowa, najlepsze osiągnięcie techniczne roku i in.

Z dniem 31.01.2011r. kol. Bogusław Onyszko przestał być dyrektorem Ośrodka Szkoleń i Ekspertyz (OSiE) OW SIMP.
Obecnie funkcję tę pełni czasowo kol. Andrzej Świerczyński.

Zakładamy Sekcję Samochodową SIMP.
Poszukujemy chętnych do współpracy.
Zainteresowanych zapraszamy i prosimy o kontakt:
    Biuro OW SIMP
    ul. Czackiego 3/5, pok.509
    tel. 22 827 02 44
    e-mail: biuro@ow-simp.pl

7.02.   Zarząd OW Simp zebrał się w Instytucie Lotnictwa na Okęciu. Było to drugie zebranie poza siedzibą OW SIMP; poprzednie miało miejsce w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej na Żoliborzu. Takie 'wyjazdowe' spotkania są okazją do prezentacji kół lub sekcji w ich w siedzibie.

3.02.br.   Kol. D. Raczkowski i kol. A. Świerczyński wzięli udział w forum:       Zmieniamy Polski Przemysł
W forum, które odbyło się w hotelu Sheraton, wzięło udział ok. 500 osób reprezentujących polski przemysł oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki.

W dn. 1.02. odbyło się spotkanie Prezesa OW SIMP z kadrą nauczycielską Zespołu Szkół Samochodowych i Liceum, mieszczącego się przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie
Kol. D. Raczkowski przedstawił działalność Oddziału Warszawskiego i zaproponował założenie Koła SIMP.


Strona główna


Copyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.