Szkolenia, kursy

Oddziału Warszawskiego SIMP

Szkolenia:Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP zaprasza na kurs:

Wyceny ruchomych składników majątkowych, wartości niematerialnych i prawnych

Kurs obejmuje 3 sesje i kończy się egzaminem.

Zajęcia prowadzone są w Warszawskim Domu Technika NOT (ul. Czackiego 3/5).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kol. Edmundem Nowickim, tel. 508 177 645 fax. 22 827 02 44 lub e-mail ose@ow-simp.pl.


Strona główna


Copyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.