ODDZIAŁ WARSZAWSKI
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH

ul. Czackiego 3/5,   00-043 Warszawa,
tel./fax: 22 827 02 44,   e-mail: biuro@ow-simp.pl


ODDZIAŁ WARSZAWSKI SIMP WYRÓŻNIONY MEDALEM "IV WIEKI STOŁECZNOŚCI WARSZAWY"

Strona główna


O NAS
WŁADZE
KOŁA
      TOWARZYSTWA
      SEKCJE N-T

UPRAWNIENIA
       ENERGETYCZNE

DZIAŁALNOŚĆ       GOSPODARCZA
PARTNERZY
BIULETYN       INFORMACYJNY
DOKUMENTY
KONTAKT

  UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE


  Szanowni Państwo,

  osoby ubiegające się o uprawnienia wymagane przy eksploatacji i dozorze urządzeń, sieci i instalacji energetycznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku mają możliwość ich uzyskania w drodze złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Komisja przy Oddziale Warszawskim SIMP posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów dla niżej wymienionych grup:
  1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
  2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło,
  3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe.

  Przeprowadzenie egzaminu może być poprzedzone konsultacjami i szkoleniami przygotowawczymi.
  Termin, zakres, miejsce i koszty konsultacji - szkolenia uzganiane będą każdorazowo ze zleceniodawcą.
  Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów, szkoleń i konsultacji w siedzibie zleceniodawcy.

  W wyniku pozytywnego wyniku egzaminu zainteresowana osoba otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem złożonym do Komisji.

  Druki wniosków można uzyskać w siedzibie OW SIMP, przy ulicy Czackiego 3/5, pokój 509 w poniedziałki i wtorki w godzinach 10-16.
  Wnioski są również dostępne do wydrukowania poniżej:
  - wniosek do druku: Grupa 1 - dozór
  wniosek w formacie pdf
  protokół w formacie pdf
  - wniosek do druku: Grupa 1 - eksploatacja
  wniosek w formacie pdf
  protokół w formacie pdf
  - wniosek do druku: Grupa 2 - dozór
  wniosek w formacie pdf
  protokół w formacie pdf
  - wniosek do druku: Grupa 2 - eksploatacja
  wniosek w formacie pdf
  protokół w formacie pdf
  - wniosek do druku: Grupa 3 - dozór
  wniosek w formacie pdf
  protokół w formacie pdf
  - wniosek do druku: Grupa 3 - eksploatacja
  wniosek w formacie pdf
  protokół w formacie pdf

  Uwaga: na odwrotnej stronie wniosku należy wydrukować odpowiedni protokół.

  Egzaminy odbywają się w terminach uzgodnionych między przewodniczącym Komisji a zainteresowanymi.

  Koszt egzaminu (od 01.01.2018 r.) wynosi 210,- zł.

  Po szczegółowe informacje oraz pytania prosimy kierować:
  Komisja Kwalifikacyjna nr 614 przy OW SIMP
  ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
  Kol. Adam BARYŁKA (z-ca przew.)
  pok. 512, tel./fax: 22 827 02 44 i 22 336 13 74
  tel. kom. 605 660 292

  Konto do wpłat:
  PKO BP SA XV O/Warszawa
  41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

  Powrót

     

Copyright 2017 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.